Publisert

Risiko er viktig i valget mellom enkeltpersonforetak og aksjeselskap

Risiko ved valg av selskapsform er poenget med å vise denne personen som står på hengebru langt over bakken.

Sist oppdatert 23. november 2022 av Paal Stavrum


Graden av risiko er avgjørende for om du velger enkeltpersonforetak eller aksjeselskap når du skal starte en bedrift. Det er flere foretakstyper å velge mellom, men disse er de desidert mest populære.

Har du lav risiko, er enkeltpersonforetak et svært bra alternativ. Og det er nettopp slik mange selvstendig næringsdrivende driver sin virksomhet: De driver en levebrødsbedrift uten store investeringer og risiko.

Blir risikoen større (gjeld, ansettelser etc.), bør du velge aksjeselskap. (Eller du kan gå over til AS hvis virksomheten endrer seg i retning større risiko.)

Men så opplever jeg ofte at etablerere kvier seg for å velge AS-formen ut fra argumentet at de da må stille minimum 30.000 blanke kroner i aksjekapital (selv om denne kviinga var større da det var krav om 100.000 kroner).

Hallo! Hvis du skal drive med større risiko, er dette en lav forsikringspremie. Ja, det er ikke dét engang, for det er penger du bruker til å bygge bedriften din. Det er en del av arbeidskapitalen som skal hjelpe deg til å lykkes. Ingen sperret konto, altså.

Knapt med penger men mindre risiko

Problemet med det nye minstekravet til aksjekapital, er at mange sørger for å ha for lite å tære på i starten. 30 000 kroner (minus oppstartskostnader) er i praksisk ingen ting, og du er avhengig av umiddelbar inntekt for å ha en forsvarlig likviditet (betalingsevne). Dette er det også krav om i dag.

Så lenge du ikke tar opp lån som du selv må kausjonere for, er det kun aksjekapitalen og foretakets eiendeler kreditorene kan spise av dersom du kommer i knipe. De kan ikke stoppe ved innkjørselen din og forsyne seg av dine personlige eiendeler.

Kan gå på personlige eiendeler når du driver enkeltpersonforetak

Dersom du velger enkeltpersonforetak, kan de gjøre akkurat det, hvis du får trøbbel med å betale regningene. Da stiller du alle dine eiendeler som «aksjekapital», og kreditorene dine kan gå etter både hus, bil, båt og andre private eiendeler hvis du går konkurs. For hvis enkeltpersonforetaket ditt går overende, går du personlig konkurs.

Men: De aller fleste av Norges over 330.000 aktive selvstendig næringsdrivende / enkeltpersonforetak driver (forhåpentligvis) med lav risiko. Og da er denne selskapsformen enkel, ubyråkratisk og lettvint. Ja, noen vil rett og slett karakterisere den som midt i blinken.

DrivBedre-pakken 2022 – nå til halv pris

2022-utgaven av DrivBedre-pakken består av 22 e-bøker, og prisen er nå kun 472 kroner (21 kroner/e-bok)!

I e-bøkene får du oppdatert kunnskap om skatteregler, satser, trygderegler, rapportering og annet som er viktig for bedriften din.

Du kan også kjøpe bøker enkeltvis. Bøkene i DrivBedre-pakken oppdateres og utgis i nye utgaver hvert år, med utgivelse i februar/mars.