Publisert

Fradrag for parkeringsbot eller fartsbot i jobb eller næring

Illustrasjon til artikkel om fradrag for fartsbot og parkeringsbot

BOT, PARKERINGSBOT, FARTSBOT, JOBB, NÆRING, FRADRAG, SKATT: Trafikkbot, fartsbot og lignende gir ikke alltid fradrag i regnskapet, heller ikke om handlingen er gjort nettopp for å øke inntektene i yrke eller virksomhet og dermed altså er «utgift til inntekts erverv».

Ikke fradrag

Skatteetatens bibel Skatte-ABC sier at “bøter, gebyrer mv. av overveiende straffelignende karakter (pønal karakter) ilagt med hjemmel i lov eller forskrift, er ikke fradragsberettiget ved inntektsligningen selv om de øvrige vilkår for fradragsrett foreligger. Dette gjelder selv om den ulovlige handlingen er utført nettopp for å øke inntektene i yrket.”

Som eksempel nevnes det her at det ikke er fradragsrett for gebyr ilagt med hjemmel i veitrafikkloven, feks for overlasting av lastebiler eller for ulovlig stans/parkering på offentlig vei.

Videre vil også ytelser til andre enn offentlige myndigheter, pålagt med hjemmel i lov eller forskrift og som overveiende har samme karakter av straff som bøter mv, tilsvarende feks børsbøter, heller ikke være fradragsberettiget.

Les også om Risangers trykte hefter Kjørebok 2021 og 2020 (A5-format, hendige for bilens hanskerom) –  Kjøp

Fradrag

I andre tilfeller gis fradrag. Her er åpningen i Skatte-ABC som gir fradragsrett:

“Gebyrer mv. som ikke er pålagt med hjemmel i lov eller forskrift, vil være fradragsberettigede hvis vilkårene for øvrig er oppfylt. Eksempler kan være gebyr ved mislighold av kontrakt, dagbøter i virksomhet og tilleggsavgift ved parkering på parkeringsplass.”

Med andre ord: Sto bilen på lovlig parkometerplass, men du glemte å betale eller bilen sto lenger enn du hadde betalt for: Full fradragsrett, hvis det skjedde i nærings- eller yrkessammenheng.

Arbeidsgiveren dekker bot/gebyr for arbeidstakeren

Slik er reglene:

  • Dekker arbeidsgiveren bot eller gebyr som er ilagt arbeidstakeren, og som altså ikke er fradragsberettiget for arbeidstakeren fordi boten mv har «overveiende straffelignende karakter», behandles utbetalingen som lønn.
  • Dekker arbeidsgiver bot/gebyr som er fradragsberettiget for arbeidstakeren, behandles dette som utgiftsgodtgjørelse etter nettometoden.  Er boten feks på kr 1000, og arbeidsgiveren betaler denne boten, blir det null skatt for den ansatte.

Annet grunnlag enn lov eller forskrift

Gebyrer mv. som ikke er pålagt med hjemmel i lov eller forskrift, er fradragsberettiget hvis vilkårene for øvrig er til stede.

Dette gjelder feks dagbøter i næringsvirksomhet og tilleggsavgift ved parkering på parkeringsplass.

Halv pris på DrivBedre-pakken 2021

Prisen på 2021-utgaven av DrivBedre-pakken er nå halvert til 410 kroner (ordinært 820 kroner ) – eller kun 20 kroner per bok!

Pakken består av 21 e-bøker om skatt og økonomi for norske småbedrifter. Bøkene i DrivBedre-pakken oppdateres og utgis i nye utgaver i starten av hvert år.