Publisert

Slik kan du spare skatt i ditt enkeltpersonforetak: Ni nøkkeltips

Sist oppdatert 23. november 2022 av Paal Stavrum

ENKELTMANNSFORETAK, ENKELTPERSONFORETAK, NÆRINGSDRIVENDE, SPARE SKATT, FRADRAG, DRIFTSMIDLER, PENSJON, AVSKRIVNING: Hva kan en innehaver av et enkeltpersonforetak gjøre for å spare skatt?

Vi går i vårt eksempel her ut fra et foretak uten gjeld, uten ansatte, kun med driftsutgifter.

Vi sier også at utgiftene i enkeltpersonforetaket i dette eksemplet er små i forhold til inntektene.

Innehaveren – som altså er selvstendig næringsdrivende når han/hun driver et enkeltpersonforetak – har opprettet en pensjonsordning som gir årlige fradrag i næringsinntekten og dermed lavere skatt.

Er det andre muligheter til skattesparing?

Som innehaver av et enkeltpersonforetak kan du påvirke det regnskapsmessige resultat og eventuelt også skatten ved innkjøp og levering før eller etter et årsskifte.

  • Du må eie og ha fått i hus et driftsmiddel før årsskiftet for å kunne føre det til fradrag. Du får fradraget – og skattereduksjonen – ett år tidligere ved å handle i desember i stedet for i januar året etter.
  • Fradrag ett år tidligere betyr ett års skattekreditt – dvs at et visst skattebeløp først skal betales ett år senere.
  • Tilsvarende kan det lønne seg å selge driftsmidler i januar. For driftsmidler som ikke har vært saldoavskrevet, gir det inntektspåplussing og beskatning ett år senere enn ved salg før årsskiftet.
  • Du kan også påvirke skatten ved å kjøpe inn kontorrekvisita og annet fradragsberettiget materiell i desember.
  • Men du kan ikke påvirke skatten ved å øke varelageret på slutten av året. Kjøp av varer for salg regnes ikke som noen kostnad og gir ikke fradrag ved ligningen. Fradrag i regnskapet får du først når varen selges eller kasseres/destrueres.
  • Virksomheten kan altså påvirke resultatet ved å påskynde eller utsette bestillinger og andre forpliktelser.
  • Salg eller makulering av ukurante varer – slik at de fysisk blir fjernet fra varelageret før nyttår – kan påvirke resultatet betydelig.
  • Saldoavskrivningsreglene – hvor du kan variere avskrivningsprosenten på driftsmidler fra år til år opp til maksimumssatsene – har også hatt stor betydning som resultatutjevner. Selv om du kjøper et driftsmiddel så sent som i desember, er det full saldoavskrivning for det året.
  • Til slutt: I et enkeltpersonforetak kan overskuddet og dermed skatten reguleres ved at næringsinntekt fordeles med ektefellen og det eventuelt også utbetales lønn til familiemedlemmer. (Men det må være reelt, for utført arbeid.)

MERK! Alle våre ebøker leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best!

DrivBedre-pakken 2022 – nå til halv pris

2022-utgaven av DrivBedre-pakken består av 22 e-bøker, og prisen er nå kun 472 kroner (21 kroner/e-bok)!

I e-bøkene får du oppdatert kunnskap om skatteregler, satser, trygderegler, rapportering og annet som er viktig for bedriften din.

Du kan også kjøpe bøker enkeltvis. Bøkene i DrivBedre-pakken oppdateres og utgis i nye utgaver hvert år, med utgivelse i februar/mars.