Publisert

Hjemmekontor for næringsdrivende: Fradrag lik markedsleie?

Sist oppdatert 23. november 2022 av Paal Stavrum

SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE, HJEMMEKONTOR, SKATT, FRADRAG: Du kan ikke trekke fra en stipulert markedsleie for bruk av deler av egen bolig i næringsvirksomheten din.

Dette følger av at du som selvstendig næringsdrivende (enkeltpersonforetak) ikke kan inngå leieavtale med deg selv.

Den næringsdrivende/privatpersonen som eier og driver virksomheten er nemlig ett og samme rettssubjekt, i motsetning til hva som er tilfelle der næringen drives i et aksjeselskap.

Selvstendig næringsdrivende må basere fradraget på de faktiske kostnader knyttet til hjemmekontoret.

Alternativt kan det kreves fradrag etter standardsatsen for hjemmekontor. Den er på 1850 kroner for inntektsåret 2021.

I og med at standardfradraget er så pass lavt, vil mange være best tjent med å kreve fradrag på grunnlag av faktiske kostnader, ifølge nettsidene til norske regnskapsførere. Kostnadene må sannsynliggjøres.

Kostnadene som kreves trukket fra må kun gjelde den delen av boligen som er forbeholdt næringsdriften.

Kostnader som ikke gjelder gjelder hjemmekontoret spesielt, skal fordeles i forhold til leieverdien på henholdsvis ervervsdelen og boligdelen basert på et rimelig skjønn.

Dette kan være kostnader til strøm, ytre vedlikehold, forsikring og kommunale avgifter.

Du kan lese mer om skatt og fradrag på dette området i vår ebok Hjemmekontor, lokaler: Skattefeller, fradrag

MERK! Alle våre ebøker leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best!

DrivBedre-pakken 2022 – nå til halv pris

2022-utgaven av DrivBedre-pakken består av 22 e-bøker, og prisen er nå kun 472 kroner (21 kroner/e-bok)!

I e-bøkene får du oppdatert kunnskap om skatteregler, satser, trygderegler, rapportering og annet som er viktig for bedriften din.

Du kan også kjøpe bøker enkeltvis. Bøkene i DrivBedre-pakken oppdateres og utgis i nye utgaver hvert år, med utgivelse i februar/mars.