Publisert

Hjemmekontor i næring? Slik unngår du skattepliktig gevinst når privatboligen selges

HJEMMEKONTOR, BOLIGSALG, SKATT: Næringsdrivende med hjemmekontor bør være klar over at hvis privatboligen selges med gevinst, blir kontorets andel av gevinsten skattepliktig.

Skatten er i slike tilfeller på 22 prosent av skattepliktig beløp.

Det er skatteloven § 9-3 annet ledd som sier at bolig kan selges skattefritt dersom selgeren har eid boligen mer enn 12 måneder før salget, og har benyttet denne som egen bolig i minst12 av de 24 siste månedene før salget.

Det er i slike situasjoner viktig å være klar over at den del av boligen som eventuelt er benyttet som hjemmekontor i næringen, altså ikke vil være omfattet av skattefritaket. Den delen av salget som kan tilskrives ervervsdelen vil være skattepliktig.

I vår e-bok Hjemmekontor, lokaler: Skattefeller, fradrag ser vi på hvordan slik skatteplikt ved salg av egen bolig kan unngås. Denne e-boka inngår også til rabattpris som del av DrivBedre-pakken.

DrivBedre-pakken 2022 – nå til halv pris

2022-utgaven av DrivBedre-pakken består av 22 e-bøker, og prisen er nå kun 472 kroner (21 kroner/e-bok)!

I e-bøkene får du oppdatert kunnskap om skatteregler, satser, trygderegler, rapportering og annet som er viktig for bedriften din.

Du kan også kjøpe bøker enkeltvis. Bøkene i DrivBedre-pakken oppdateres og utgis i nye utgaver hvert år, med utgivelse i februar/mars.