Publisert

Kan jeg leie ut hjemmekontoret til min arbeidsgiver?

HJEMMEKONTOR, UTLEIE, SKATT, ARBEIDSTAKER, ARBEIDSGIVER: Selv om utleieinntekt fra en vanlig fritakslignet bolig normalt er skattefri, kan det bli annerledes hvis leietakeren er din egen arbeidsgiver eller en annen nærstående.

Utbetalinger fra arbeidsgiver til arbeidstaker eller fra «eget» aksjeselskap til aksjonær, for leie av lokaler i vedkommendes bolig eller fritidseiendom, skal behandles helt eller delvis som betaling for leie av lokaler, utgiftsgodtgjørelse for bruk av hjemmekontor, eller lønnsutbetaling eller utbytte.

Ved leie av lokaler i samboers eller andre nærståendes bolig eller fritidseiendom – til inntektsgivende aktivitet som drives av den andre samboeren/nærstående – skal det vurderes om betalingen er leie, eller om det er noe annet, feks gave/delvis gave.

Denne vurderingen gjelder bolig/fritidseiendom som er eid av arbeidstakeren eller samboeren, enten den er fritakslignet eller regnskapslignet. Videre gjelder det når boligen er leid av arbeidstakeren og delvis er framleid til arbeidsgiveren.

Klassifisering som hjemmekontor vil ikke være aktuelt ved utleie til aksjeselskap hvor mottakeren ikke er arbeidstaker.

I andre tilfeller behandles utbetalingen fra arbeidsgiver fullt ut som lønn eller som utbytte.

Ved delvis utleie til arbeidsgiver eller til eget aksjeselskap eller nærstående, er det avgjørende spørsmålet: Hva kan anses som reelt leieforhold?

Momenter for et reelt leieforhold er at:

 • det foreligger en skriftlig leieavtale
 • arbeidsgiveren har en eksklusiv disposisjonsrett til lokalene
 • omfanget av arbeid som utføres for arbeidsgiveren i lokalene står i forhold til leiekostnadene
 • lokalene kan nås uten å gå gjennom rom som benyttes av arbeidstakeren til boligformål
 • lokalene har sanitæranlegg som kan nås uten å gå gjennom rom som benyttes av arbeidstakeren til boligformål
 • lokalene er laget spesielt for arbeidsgiverens formål og kan ikke lett ominnredes til boligformål mv.
 • arbeidsgiveren eier inventar og driftsmidler av betydning i lokalene som feks faks, datamaskin, eller bruker lokalene som lager i noe omfang
 • lokalene brukes av andre som er ansatt hos arbeidsgiveren
 • lokalene brukes til å motta arbeidsgiverens kunder eller utlevere varer
 • lokalene er markert utad feks ved skilt, oppføring i telefonkatalog eller oppføring på arbeidsgiverens brevark
 • lokalene er i bruk i vanlig arbeidstid og ikke bare ved overtidsarbeid
 • arbeidsgiveren ikke har annet kontor i området

Les mer i vår e-bok Hjemmekontor – skattefeller, fradrag

MERK! Alle våre ebøker leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best!

DrivBedre-pakken 2022 – nå til halv pris

2022-utgaven av DrivBedre-pakken består av 22 e-bøker, og prisen er nå kun 472 kroner (21 kroner/e-bok)!

I e-bøkene får du oppdatert kunnskap om skatteregler, satser, trygderegler, rapportering og annet som er viktig for bedriften din.

Du kan også kjøpe bøker enkeltvis. Bøkene i DrivBedre-pakken oppdateres og utgis i nye utgaver hvert år, med utgivelse i februar/mars.