Publisert

Kontorgodtgjørelse bedre enn fradrag for hjemmekontor

Bilde av et hjemmekontor i forbindelse med artikkelen Kontorgodtgjørelse bedre enn fradrag for hjemmekontor

HJEMMEKONTOR, KONTORGODTGJØRELSE, FRADRAG: En arbeidsgiver kan utbetale kontorgodtgjørelse til lønnstaker og frilanser som bruker hjemmekontor i yrket – eventuelt i tillegg til arbeidsplass på jobben.

En slik godtgjørelse er trekkfri og skattefri for mottakeren, enten opp til standardfradraget på 1850 kroner pr år (sats for 2021), eller etter beregning av fradrag ut fra arbeidstakerens faktiske utgifter ut fra hjemmekontorets andel av boligarealet.

MERK! Hjemmekontoret må oppfylle de vanlige vilkårene for fradrag, dvs at det er eget/egne rom som utelukkende brukes i inntektsgivende virksomhet. Kombinert bruk som arbeidsrom og feks stue eller soverom kommer ikke inn under reglene.

Ved utbetaling av kontorgodtgjørelse etter boligtype må det utarbeides en utgiftsoppgave som viser hvordan kontorgodtgjørelsen er beregnet. Denne utgiftsoppgaven skal oppbevares som bilag i regnskapet til arbeidsgiveren.

TIPS! Arbeidsgiveren kan velge det alternativet som gir den høyeste godtgjørelsen.

Uhyre mye gunstigere

TIPS! Det er uhyre mye gunstigere for den ansatte at arbeidsgiveren betaler godtgjørelse for hjemmekontor, enn at den ansatte selv krever fradrag for hjemmekontor i selvangivelsen.

Opp til maksimale fradragsbeløp er godtgjørelsen skattefri. Kan du ut fra faktiske utgifter føre feks 3500 kroner til fradrag, kan du tilsvarende motta samme beløp skattefritt fra arbeidsgiveren.

3500 kroner i kontorgodtgjørelse utgjør 3500 kroner netto i lommeboka. Det tilsvarer faktisk rundt 5-7000 kroner i lønn.

Men får du ikke godtgjørelse, og i stedet må føre 3500 kroner til fradrag, drukner dette fradraget i minstefradraget hos de fleste lønnstakere. Da er fradraget i dobbelt forstand null verdt.

Og er utgiftene så store at du overskrider minstefradraget og kan bruke tvillingposten ‘faktiske utgifter’ i selvangivelsen, er effekten av 3500 kroner i fradrag likevel ikke større enn 875 kroner lavere skatt.

Les mer i vår ebok Hjemmekontor, lokaler – skattefeller, fradrag (inngår også til rabattpris som del av DrivBedre-pakken)

DrivBedre-pakken 2022 – nå til halv pris

2022-utgaven av DrivBedre-pakken består av 22 e-bøker, og prisen er nå kun 472 kroner (21 kroner/e-bok)!

I e-bøkene får du oppdatert kunnskap om skatteregler, satser, trygderegler, rapportering og annet som er viktig for bedriften din.

Du kan også kjøpe bøker enkeltvis. Bøkene i DrivBedre-pakken oppdateres og utgis i nye utgaver hvert år, med utgivelse i februar/mars.