Publisert

Slik kan deltidsansatte få økt stillingsprosenten sin

ARBEIDSTAKER, JOBB, DELTID, ARBEIDSAVTALE, STILLINGSPROSENT:  En deltidsansatt som de siste tolv månedene har jobbet jevnlig mer enn det som står i arbeidsavtalen, har rett til å få utvidet sin arbeidsavtale i tråd med faktisk arbeidsmengde.

Fortsett å lese Slik kan deltidsansatte få økt stillingsprosenten sin
Publisert

13-14-15-åring i sommerjobb: Du får full pensjonsopptjening

SOMMERJOBB, FERIEVIKAR, UNGDOM, PENSJON, OPPTJENING:  13-åringer og eldre ungdom i sommerjobb eller deltidsdsjobb tjener i tillegg opp penger til egen pensjon.

Fortsett å lese 13-14-15-åring i sommerjobb: Du får full pensjonsopptjening
Publisert

Studiereise: Faglig innhold kreves for å få fradrag

STUDIEREISER, KONGRESSER, MESSER, KURS, FRADRAG: «Faglig innhold som er relevant for skattyterens inntektsgivende aktivitet.» Dette er nøkkelkravet fra skatteetaten for at du skal ha lov til å trekke fra utgiftene til studiereise mv. Men hva ligger i dette?

Fortsett å lese Studiereise: Faglig innhold kreves for å få fradrag
Publisert

Leie ut hjemmekontor skattefritt til arbeidsgiveren?

HJEMMEKONTOR, UTLEIE, ARBEIDSGIVER, ARBEIDSTAKER, SKATT: Selv om utleieinntekt fra fritakslignet bolig normalt er skattefri, kan det bli annerledes hvis leietakeren er din egen arbeidsgiver eller en annen nærstående.

Fortsett å lese Leie ut hjemmekontor skattefritt til arbeidsgiveren?
Publisert

Erstatningsansvar i AS: Stadig større risiko for styremedlemmer

AS, AKSJESELSKAP, STYRE, STYREMEDLEM, ANSVAR, STYREANSVAR: Stadig flere styremedlemmer får erfare at det å si ja til et styreverv kan koste dyrt dersom noe skjærer seg og medfører økonomiske tap for kreditorer.

Fortsett å lese Erstatningsansvar i AS: Stadig større risiko for styremedlemmer
Publisert

Kontorgodtgjørelse bedre enn fradrag for hjemmekontor

Bilde av et hjemmekontor i forbindelse med artikkelen Kontorgodtgjørelse bedre enn fradrag for hjemmekontor

HJEMMEKONTOR, KONTORGODTGJØRELSE, FRADRAG: En arbeidsgiver kan utbetale kontorgodtgjørelse til lønnstaker og frilanser som bruker hjemmekontor i yrket – eventuelt i tillegg til arbeidsplass på jobben.

Fortsett å lese Kontorgodtgjørelse bedre enn fradrag for hjemmekontor
Publisert

Forskuddstrekk: Arbeidstakerens penger, ikke bedriftens!

FORSKUDDSTREKK, ANSATTE, INNBERETNING: Forskuddstrekk er lønnstakerens penger! Arbeidsgiveren er pliktig til å trekke pengene fra lønna før utbetaling fordi de skal inn til det offentlige som skatt fra lønnstakeren. (Også enkelte utgiftsgodtgjørelser går inn i grunnlaget for trekk.)

Fortsett å lese Forskuddstrekk: Arbeidstakerens penger, ikke bedriftens!
Publisert

Eget firma: Når skal du velge ENK og når AS?

EGET FIRMA, AS, AKSJESELSKAP, ENK, ENKELTPERSONFORETAK: At det er blitt enklere og billigere å starte og drive eget aksjeselskap (AS) har gjort det mer aktuelt for en del selvstendig næringsdrivende å drive sin virksomhet gjennom eget AS i stedet for enkeltpersonforetak (ENK).

Fortsett å lese Eget firma: Når skal du velge ENK og når AS?
Publisert

Ikke fradrag for kontant utbetalt lønn over 10.000 – per år! ENDRINGER I REGELVERKET

FORETAK, NÆRINGSDRIVENDE, LØNN, KONTANTER: Vi har til nå hatt 10.000 kroners-grensen for fradragsrett også ved kontantutbetalinger av lønn til ansatte. Nå blir det i praksis forbudt å betale ut lønn kontant.

Fortsett å lese Ikke fradrag for kontant utbetalt lønn over 10.000 – per år! ENDRINGER I REGELVERKET