Publisert

Arbeidsgiver: Forskuddstrekket må inn på egen skattetrekkskonto – alltid!

FORSKUDDSTREKK, LØNN, ARBEIDSGIVER, SKATTETREKKSKONTO: En arbeidsgiver er pliktig til å trekke pengene fra lønna før utbetaling fordi dette forskuddstrekket skal inn til det offentlige som skatt fra lønnstakeren.

Skattetrekkspenger skal inn på en spesiell skattetrekkskonto som arbeidsgiveren må opprette. Pengene kan altså ikke stå på andre konti eller holdes i egen kasse.

Innsetting av skattetrekk skal skje senest første virkedag etter lønnsutbetaling. Dette er noe du er forpliktet til etter loven. Det kan slå kraftig tilbake å slurve her.

TIPS! Legg opp enkle rutiner hvor det overføres forskuddstrekk til skattetrekkskontoen samtidig som det utbetales eller overføres lønn til den ansatte.

EKSEMPEL: Lønn kr 10.000. Trekk tilsvarende 30 prosent. Kr 7000 til den ansatte, kr 3000 samtidig til skattetrekkskontoen.

TIPS! Har bedriften god nok likviditet, og forskuddstrekk per termin utgjør rundt 40-45.000 kroner, kan man ha eksempelvis 50.000 kroner stående fast på skattetrekkskontoen, og slippe å tenke på overføringer parallelt med lønnsutbetalinger. Forskuddstrekket betales da fra driftskontoen.

Sjekk DrivBedre-pakken – e-bøker om skatt og økonomi for småbedrifter

DrivBedre-pakken 2022

2022-utgaven av DrivBedre-pakken består av 22 e-bøker, og prisen er kun 943 kroner – eller 43 kroner per bok!

I e-bøkene får du oppdatert kunnskap om skatteregler, satser, trygderegler, rapportering og annet som er viktig for bedriften din.

Du kan også kjøpe bøker enkeltvis. Bøkene i DrivBedre-pakken oppdateres og utgis i nye utgaver hvert år.