Publisert

Bør jeg opprette eget AS og droppe mitt ENK?

Sist oppdatert 23. november 2022 av Paal Stavrum

SKATTEFRI OMDANNING, ENK, AS, AKSJESELSKAP: Det er en relativ enkel sak for innehaveren av et enkeltpersonforetak å få foretatt en skattefri omdanning slik at virksomheten heretter drives som et lite aksjeselskap.

Med revisorfritak og kapitalkrav på 30.000 kroner er inngangsbilletten for et AS blitt mye lavere enn den var før om årene.

Selv om det blir mer byråkrati når den ansatte i AS’et (deg) skal ha lønnsinnberetning, forskuddstrekk mv, er det bedre sosiale rettigheter for lønnstakere enn for næringsdrivende både når det gjelder sykepenger og dagpenger. Spesielt retten til dagpenger har blitt aktualisert gjennom koronapandemien.

Samtidig er den økonomiske risikoen normalt mye lavere i et AS.

Nedenfor ser du noen poenger om når det kan være lurt å omdanne ENK’et ditt til eget AS:

  • Når du tar stor økonomisk risiko, i verste fall konkurs.
  • Når AS’et har så stor omsetning at du bare trenger å ta ut en del av overskuddet som lønn. Du slipper skatt på aksjeutbytte til deg selv som du ikke tar ut, men lar bli stående, for eksempel som lån til selskapet. Midlene kan tas ut ved behov senere og utbyttebeskattes privat da.
  • Når du ønsker rett til dagpenger ved arbeidsledighet og permittering.
  • Når du vil ha 100% sykepenger av lønna. (AS’et kan forsikre seg slik at NAV betaler også de første 16 sykedagene.)
  • Når du bruker egen bil i tjeneste og ser skattefri km-godtgjørelse som en fordel (selskapet får fradrag).
  • Når du reiser mye men billig og statens satser for diett er en fordel.

Les mye mer om alt dette i vår ebok Beste selskapsform (inngår også til rabattpris som del av DrivBedre-pakken)

DrivBedre-pakken 2022 – nå til halv pris

2022-utgaven av DrivBedre-pakken består av 22 e-bøker, og prisen er nå kun 472 kroner (21 kroner/e-bok)!

I e-bøkene får du oppdatert kunnskap om skatteregler, satser, trygderegler, rapportering og annet som er viktig for bedriften din.

Du kan også kjøpe bøker enkeltvis. Bøkene i DrivBedre-pakken oppdateres og utgis i nye utgaver hvert år, med utgivelse i februar/mars.