Publisert

Ektefeller: Dere har rett til innsyn i det meste om hverandres økonomi

Sist oppdatert 23. november 2022 av Paal Stavrum

EKTEFELLER, ØKONOMI, INNSYN, SAMEIE, SÆREIE: Hvor mye har du krav på å få vite om din ektefelles økonomi? Svaret er: Det meste.

Et ekteskap innebærer et tett økonomisk fellesskap. Ekteskapsloven § 39 understreker dette: “Ektefeller har plikt til å gi hverandre de opplysningene som er nødvendige for å vurdere deres økonomiske stilling.”

For dette formålet kan en ektefelle kreve at den andre ektefellen og ligningsmyndighetene gir opplysninger om den andre ektefellens selvangivelse og ligning.

En ektefelle kan også etter loven kreve opplysninger av selskaper, foretak eller andre institusjoner som driver finansieringsvirksomhet eller forsikringsvirksomhet, og av andre som har midler til forvaltning.

ARBEIDSGIVER, KREDITTYTER, ADVOKAT

En ektefelle kan kreve opplysninger hos den andres arbeidsgiver om det foreligger lån i arbeidsforhold.

Også firmaer som gir kreditt må gi opplysninger til ektefeller. Det samme gjelder for advokater og “andre som har midler til forvaltning”.

Loven gjelder imidlertid ikke for Verdipapirsentralen, og heller ikke for inkassobyråer.

Da opplysningsplikten er bestemt ved lov, kan det ikke kreves gebyr fra dem som gir opplysninger til en ektefelle.

OPPLYSNINGSPLIKT GÅR FORAN TAUSHETSPLIKT

Her vil et naturlig spørsmål være: Hva med taushetsplikt for finans, forsikring, advokater osv? Dera er svaret at de ikke kan henvise til taushetsplikt overfor ektefeller som søker informasjon.

Opplysningsplikten går her foran taushetsplikten. Institusjonene har rett og slett en lovbestemt plikt til å gi en ektefelle de opplysningene han eller hun krever.

Du kan kreve alle opplysninger du trenger for å vurdere den økonomiske stillingen til deg selv og din ektefelle. Det kan være innestående på konto, gjeld, kausjonsansvar, rentestørrelse, når rentene forfaller, hva som er betalt osv.

MERK! Alle våre ebøker leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best! Paal Stavrum har overtatt driften av Risangers ebøker

TIPS! Slik leser du våre ebøker – enkelt og greit

Hva sier våre ebok-kunder?

DrivBedre-pakken 2022 – nå til halv pris

2022-utgaven av DrivBedre-pakken består av 22 e-bøker, og prisen er nå kun 472 kroner (21 kroner/e-bok)!

I e-bøkene får du oppdatert kunnskap om skatteregler, satser, trygderegler, rapportering og annet som er viktig for bedriften din.

Du kan også kjøpe bøker enkeltvis. Bøkene i DrivBedre-pakken oppdateres og utgis i nye utgaver hvert år, med utgivelse i februar/mars.