Publisert

Erstatningsansvar i AS: Stadig større risiko for styremedlemmer

Sist oppdatert 23. november 2022 av Paal Stavrum

AS, AKSJESELSKAP, STYRE, STYREMEDLEM, ANSVAR, STYREANSVAR: Stadig flere styremedlemmer får erfare at det å si ja til et styreverv kan koste dyrt dersom noe skjærer seg og medfører økonomiske tap for kreditorer.

Mange er ikke klar over den privatøkonomiske risikoen de påfører seg selv dersom en domstol skulle finne at styremedlemmet enten forsettlig eller uaktsomt har påført selskapet, selskapets aksjonærer eller utenforstående et tap.

FLERE SAKER

Antallet styreansvarssaker har økt kraftig de siste årene, ifølge advokat Erling Opdal.

Advokat Opdal: – Jeg ser en helt klar trend i at det er blitt mye mer aktuelt å gjøre styreansvar gjeldende. Det kan skyldes en amerikanisering når det gjelder å holde noen ansvarlig. I tilfeller der forsikringsselskaper er involvert kan årsaken også være at de ønsker å få klarlagt hvor grensen for ansvar faktisk går.

TRE RÅD

Finansavisen spør advokaten hva man bør passe på når man påtar seg et styreverv. Han gir disse tre rådene:

  •  Det er viktig at man fører protokoll, slik at når en sak eventuelt kommer opp noen år senere, kan dokumentere hvorfor man tok den beslutningen man tok.
  • Man bør også sørge for at man har en viss oversikt over den virksomheten og bransjen man går inn i.
  • Og ikke minst er det viktig at man har mulighet til å bruke nok tid på vervet og på å holde seg oppdatert på relevant informasjon, og at man samarbeider godt med resten av styret og administrasjonen.

Advokat Opedal: – Den vanligste årsaken til at det blir et rettslig etteroppgjør er at man har fortsatt å drive virksomheten også lenge etter at man burde ha gitt opp.

FÅ HAR FORSIKRING

Forsikringsmeglingsselskapet Aon – som har rundt en fjerdel av styreansvarsforsikringene tegnet gjennom forsikringsmeglere – mener at det er altfor få mindre AS som har slik ansvarsforsikring.

Prisen på en styreforsikring avhenger av sektor, selskapets omsetning, risiko og hvilke geografiske markeder selskapet opererer i. For en mellomstor norsk virksomhet kan premien ligge mellom 1500 og 3000 kroner årlig per million i dekning.

Aon poengterer at det er viktig å huske at også saksomkostningene kan bli betydelige. Dessuten er det viktig å sette seg inn i forsikringsvilkårene. Det er eksempelvis ikke uvanlig at et forsikringsselskap forsøker å avskjære dekning ved konkurs eller lignende.

Les mer om forsikring av styremedlemmer i aksjeselskap i vår ebok  Økonomifallgruver i egen bedrift.

MERK! Alle våre ebøker leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best!

DrivBedre-pakken 2022 – nå til halv pris

2022-utgaven av DrivBedre-pakken består av 22 e-bøker, og prisen er nå kun 472 kroner (21 kroner/e-bok)!

I e-bøkene får du oppdatert kunnskap om skatteregler, satser, trygderegler, rapportering og annet som er viktig for bedriften din.

Du kan også kjøpe bøker enkeltvis. Bøkene i DrivBedre-pakken oppdateres og utgis i nye utgaver hvert år, med utgivelse i februar/mars.