Publisert

Firmahytte: Skattefri med minst 10 ansatte

Sist oppdatert 23. november 2022 av Paal Stavrum

BEDRIFTSHYTTE, FIRMAHYTTE, FERIEHJEM, VELFERDSTILTAK, FRYNSEGODER: Minst 10 ansatte må ha disposisjonsrett til en bedriftshytte for at den skal regnes som et rimelig – og og dermed skattefritt – velferdstiltak.

MERK! Ansattes reise til og fra feriehytta kan ikke dekkes av bedriften skattefritt for mottakeren.

Firmahytte (bedriftshytte/feriehjem) anskaffet til bruk for de ansatte i fritida er ikke skattepliktig fordel når hytta er disponibel slik at alle eller en betydelig gruppe ansatte i bedriften har lik rett til å disponere den.

Dette gjelder også firmahytter i utlandet.

Oversikt over faktisk bruk

Bruken må sannsynliggjøres ved vedtekter for hvem som kan bruke den og hvordan bruken fordeles.

MERK! Det bør også være en oversikt over den faktiske bruken.

Er bruken i hovedsak forbeholdt bedriftens eiere eller et fåtall ansatte, er fordelen skattepliktig.

Det samme gjelder om et fåtall har fortrinnsrett til særlig attraktive perioder, feks juli for en sommerhytte ved sjøen eller påsken for en fjellhytte.

Det samme gjelder dersom det bare er et fåtall ansatte i bedriften, dvs mindre enn 10. Da er den enkeltes bruksrett så omfattende at velferdstiltaket ikke ses som rimelig og skattefritt.

Flere bedrifter sammen om firmahytte

Derimot: Eies firmahytta sammen med en eller flere andre bedrifter, slik at det er 10 eller flere personer som har lik rett til å disponere hytta, gjelder det skattefritak.

Skattepliktig fordel ved bedriftshytte medfører ikke forskuddstrekk eller arbeidsgiveravgift.

Men verdien av skattepliktig fordel går inn i personinntekten.

DrivBedre-pakken 2022 – nå til halv pris

2022-utgaven av DrivBedre-pakken består av 22 e-bøker, og prisen er nå kun 472 kroner (21 kroner/e-bok)!

I e-bøkene får du oppdatert kunnskap om skatteregler, satser, trygderegler, rapportering og annet som er viktig for bedriften din.

Du kan også kjøpe bøker enkeltvis. Bøkene i DrivBedre-pakken oppdateres og utgis i nye utgaver hvert år, med utgivelse i februar/mars.