Publisert

Honorar, frilansere, oppdragstakere: A-melding hver måned?

Sist oppdatert 23. november 2022 av Paal Stavrum

HONORAR, FRILANSERE, OPPDRAGSTAKERE, A-MELDING: Må en oppdragsgiver levere a-melding hver måned for utbetaling av honorar til frilansere og oppdragstakere?

Svaret er nei. Oppdragsgiveren trenger kun å levere a-melding for de periodene som disse personene har mottatt ytelser/utbetalinger.

MERK! I denne sammenheng omfatter begrepene “frilansere” og “oppdragstakere” utelukkende personer som er ikke-ansatte lønnstakere. Mottar de utbetalinger som næringsinntekt, regnes de som næringsdrivende i denne sammenheng. Da skal utbetalingene ikke oppgis i a-melding, men innberettes i et årlig skjem.

Frilansere, oppdragstakere, personer som mottar honorar mm. skal rapporteres med arbeidsforholdstype “Frilanser, oppdragstaker, honorar personer mm”.

Det er ikke et arbeidsforhold som skal inn i Aa-registeret, men oppdragsgiveren har plikt til å rapportere for månedene med utbetalinger.

Eksempel på slike personer: Styremedlemmer, folkevalgte, (lønns)frilansere, personer som innehar tillitsverv, fosterforeldre, støttekontakter, avlastere og personer med omsorgslønn.

Oppdragsgiveren trenger ikke rapportere i a-meldingen fra arbeidsforholdets start, slik som ved ordinære arbeidsforhold.

Rapporteringsplikten gjelder fra utbetalingstidspunktet.

MERK! En frilanser, oppdragstaker mv. er som nevnt enhver som utfører arbeid eller oppdrag for lønn eller annen godtgjørelse uten tjenesteforhold/arbeidsforhold, men uten å være selvstendig næringsdrivende, jfr. folketrygdloven § 1-9.

DrivBedre-pakken 2022 – nå til halv pris

2022-utgaven av DrivBedre-pakken består av 22 e-bøker, og prisen er nå kun 472 kroner (21 kroner/e-bok)!

I e-bøkene får du oppdatert kunnskap om skatteregler, satser, trygderegler, rapportering og annet som er viktig for bedriften din.

Du kan også kjøpe bøker enkeltvis. Bøkene i DrivBedre-pakken oppdateres og utgis i nye utgaver hvert år, med utgivelse i februar/mars.