Publisert

Hva lurer norske arbeidstakere på når det gjelder rettigheter på jobben?

Sist oppdatert 23. november 2022 av Paal Stavrum

ARBEIDSTAKER, ANSATT. ARBEIDSMILJØ, RETTIGHETER, JOBB: Her kan du sjekke ut de 10 vanligste spørsmålene om arbeidsmiljø og arbeidsrett som kommer inn til Arbeidstilsynet.

Betaler ikke lønn
Hva kan jeg gjøre når arbeidsgiver ikke betaler ut lønn?

Svar: Dersom arbeidsgiver ikke betaler lønn i henhold til arbeidsavtalen, må du sende et skriftlig krav på det du mener arbeidsgiver skylder deg.

Oppsigelse under sykemelding
Jeg er sykemeldt, og har i dag fått oppsigelse. Kan arbeidsgiver si meg opp under sykemelding?

Svar: Arbeidsgiver kan si deg opp under sykemelding, såfremt arbeidsgiver har saklig grunn for oppsigelse. De første 12 måneder du er helt eller delvis syk, er du vernet mot å bli sagt opp pga sykefravær. Arbeidgiver skal så langt det er mulig forsøke å tilrettelegge din arbeidssituasjon slik at du kan være i jobb. Dette ved jevnlig oppfølging av deg som sykemeldt. Dette vil også kreve medvirkning fra deg.

Permittering mens en ny ansettes
Jeg er blitt permittert fra min stilling, samtidig som det er blitt ansatt en ny arbeidstaker. Er det lov?

Svar: Permittering er kun en midlertidig løsning. Arbeidsgiver kan gå til permittering, dersom han har saklig grunn. Årsaken til permitteringen må begrunnes i virksomhetens forhold. Nyansettelse i en annen type stilling kan være tillatt.

Arbeidsavtale 7,5 timer, jobber 8
Jeg har arbeidsavtale på 7,5 timer pr dag, men jobber ofte 8 timer. Har jeg rett på overtidsbetaling?

Svar: Dette vil bero på dine lønnsvilkår i arbeidsavtale med arbeidsgiver. Etter arbeidsmiljøloven vil du ha rett på overtidstillegg, dersom arbeidsgiver inngår avtale eller pålegger deg å jobbe mer enn 9 timer i løpet av 24 timer eller mer enn 40 timer i løpet av en periode på 7 dager.

Feriedager til gode
Jeg har feriedager til gode. Kan jeg kreve å få dem utbetalt?

Svar: Nei, disse skal enten avvikles før årsslutt, eller overføres til neste år. Unntaket er dersom du ikke får anledning til å avvikle ferie pga sykdom, da kan du kreve å få utbetalt feriepengene i januar neste år. Dette såfremt arbeidsgiver har trukket deg i lønn for hele ferien.

Endringsoppsigelse
Arbeidsgiver gir meg bare 50 % jobb, selv om arbeidsavtalen sier at jeg har 100 % stilling. Kan han gjøre det?

Svar: Små endringer kan arbeidsgiver gjøre ensidig i kraft av sin styringsrett. Dersom det dreier seg om vesentlige endringer må arbeidsgiver derimot ha saklig grunn til å si opp gjeldende avtale, for så å tilby en ny avtale på andre vilkår. Dette kalles endringsoppsigelse.

HMS-kort på byggeplass
Vi er en entreprenør innen bygg og anlegg som har leid inn noen utenlandske arbeidstakere fra et EØS-land, for en måneds arbeid. Må disse ha HMS-kort?

Svar: Ja, alle som jevnlig skal inn på en byggeplass for å utføre arbeid må ha HMS-kort.

Arbeidstakere i konflikt
Jeg er en arbeidsgiver som har en arbeidstaker som er i konflikt med en kollega. Arbeidstaker er sykemeldt pga at han føler seg mobbet og utstøtt. Hva kan jeg som arbeidsgiver gjøre?

Svar: Vi anbefaler at saken forsøkes løst internt i form av kommunikasjon mellom partene. Dette for å få klarhet i hva som er årsaken til konflikten. Det vil kreve vilje til løsning hos begge parter. De involverte har medvirkningsplikt for løsning, slik at arbeidssituasjonen kan bli levelig. Bedriftshelsetjeneste og fagforbund kan også bidra til løsning. Dersom konflikten ikke lar seg løses internt kan saken bringes inn til Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet går da inn på systemnivå og ikke på individnivå.

Har du spørsmål – ta kontakt med svartjenesten til Arbeidstilsynet på tlf 815 48 222.

DrivBedre-pakken 2022 – nå til halv pris

2022-utgaven av DrivBedre-pakken består av 22 e-bøker, og prisen er nå kun 472 kroner (21 kroner/e-bok)!

I e-bøkene får du oppdatert kunnskap om skatteregler, satser, trygderegler, rapportering og annet som er viktig for bedriften din.

Du kan også kjøpe bøker enkeltvis. Bøkene i DrivBedre-pakken oppdateres og utgis i nye utgaver hvert år, med utgivelse i februar/mars.