Publisert

Julebord i enkeltmannsforetak: Fradrag? Hva med styremøte? Bevertning?

Bilde av en smilende mann rundt et julebord i forbindelse med artikkelen Julebord i enkeltmannsforetak: Fradrag? Hva med styremøte? Bevertning?

Sist oppdatert 23. november 2022 av Paal Stavrum

FIRMAFEST, JULEBORD, NÆRINGSDRIVENDE, ENKELTPERSONFORETAK, ENKELTMANNSFORETAK, FRADRAG: Det er ett av de mange godene i norsk nærings- og arbeidsliv: Firmafestene, julebordene – fest og moro både for arbeidstakerne og arbeidsgiverne – gratis fritt og franko for deltakerne, og alt til fullt fradrag i bedriftens regnskap og skatt.

Men får den selvstendig næringsdrivende fradrag?

Svar: Ikke for julebord kun for seg selv. Men det finnes andre muligheter (se lenger nede i saken)

Minst ett årsverk av ansatte

Vi skal se på situasjonen når det gjelder de helt små foretak og eventuelt skattefradrag. Her er grensegangene:

  1. Ordningen med skattefrie velferdstiltak omfatter ikke foretak som er uten ansatte.
  2. Ordningen omfatter heller ikke foretak med én eller flere ansatte, når disse til sammen ikke har arbeidstid og  lønn som tilsvarer full stilling i foretaket.
  3. I foretak som eies av én person, eventuelt sammen med ektefelle eller samboer, vil det også være et krav at foretaket i tillegg har andre ansatte (uten nær familiemessig tilknytning) som til sammen utgjør en hel stilling. Med nær tilknytning menes her ektefelle/samboer og familiemedlemmer i rett opp- og nedadstigende linje.

TIPS! Dette innebærer at ordningen med skattefrie velferdstiltak bare gjelder i foretak der ansatte ikke-familiemedlemmer til sammen utgjør en hel stilling.

Så dessverre: Ingen muligheter til fradrag for julebord og lignende for den næringsdrivende som er alene om å drive sitt eget enkeltpersonforetak.

To andre muligheter for fradrag for mat og drikke likevel

1) ENKEL BEVERTNING AV FORRETNINGSFORBINDELSER
Det er som kjent mulig for alle som driver virksomhet å få fradrag for å servere mat, øl eller vin (ikke brennevin) til forretningsforbindelser.

Men regningen for mat og drikke må ikke overstige (i 2021) 511 kroner per person. Det er også en del andre betingelser (les mer om dette i vår ebok nevnt nedenfor).

2) STYREMØTE
Fra Skatteetatens Skatte-ABC under stikkordet “Representasjon”:

“Bevertning på styremøter, bedriftsforsamlinger eller generalforsamlinger anses (…) ikke som representasjon når kostnadene etter forholdene må anses rimelige og møtet ikke har karakter av selskapelighet.”

TIPS! Hvis enkeltpersonforetaket har et styre – for eksempel bestående av innehaveren og innehaverens ektefelle og eventuelt også en person til – godtas altså fradrag for bevertningsutgifter i tilknytning til styremøte så lenge kostnadene er rimelige og det hele “ikke utarter til selskapelighet” (som det formuleres).

Hva sier våre ebok-kunder?

MERK! Alle Risanger og Stavrums lettleste e-bøker leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best, når det passer deg best! Du får øyeblikkelig tilgang ved kjøp. – TIPS: Slik leser du våre ebøker – enkelt og greit

DrivBedre-pakken 2022 – nå til halv pris

2022-utgaven av DrivBedre-pakken består av 22 e-bøker, og prisen er nå kun 472 kroner (21 kroner/e-bok)!

I e-bøkene får du oppdatert kunnskap om skatteregler, satser, trygderegler, rapportering og annet som er viktig for bedriften din.

Du kan også kjøpe bøker enkeltvis. Bøkene i DrivBedre-pakken oppdateres og utgis i nye utgaver hvert år, med utgivelse i februar/mars.