Publisert

På hvilket tidspunkt må jeg moms-registrere firmaet mitt?

MOMS, MERVERDIAVGIFT, REGISTRERE: Alle næringsdrivende med omsetning av avgiftspliktige varer og tjenester har plikt til å registrere seg i Merverdiavgiftsmannstallet når den avgiftspliktige omsetningen har oversteget 50.000 kroner i løpet av en 12 måneders periode.

Her er det naturligvis snakk om omsetning uten at det er regnet med moms.

MERK! Legg merke til at det her er snakk om en periode på 12 løpende måneder, altså ikke innenfor et kalenderår.

Når dine fakturaer passerer 50.000 kroner

Når den fakturaen du skal til å skrive ut, innebærer at du passerer 50.000 kroner i momspliktig omsetning (innenfor en løpende 12 måneders periode), må du ta kontakt.

Fra samme øyeblikk inntrer nemlig avgiftsplikten.

  • Hele den fakturaen der du passerer 50.000 kroner, påplusses moms. (Blir det spørsmål om dette fra den som mottar fakturaen, opplyser du om at virksomheten din er ”under momsregistrering”, og at du har fått beskjed om å gjøre det slik.)
  • Levér/send inn nødvendige skjemaer (se nedenfor) til Brønnøysund eller skattekontoret.
  • Legg ved kopi av fakturaene som dokumenterer de 50.000 kroner i mva-pliktig omsetning.

Én faktura over samlet 50.000 kroner

Kan én faktura på mer enn 50.000 kroner på avgiftspliktige varer eller tjenester gi rett og plikt til registrering?

Svaret er ja. Da blir i tilfelle hele beløpet på denne fakturaen avgiftspliktig – fra første krone.

DrivBedre-pakken 2022 – nå til halv pris

2022-utgaven av DrivBedre-pakken består av 22 e-bøker, og prisen er nå kun 472 kroner (21 kroner/e-bok)!

I e-bøkene får du oppdatert kunnskap om skatteregler, satser, trygderegler, rapportering og annet som er viktig for bedriften din.

Du kan også kjøpe bøker enkeltvis. Bøkene i DrivBedre-pakken oppdateres og utgis i nye utgaver hvert år, med utgivelse i februar/mars.