Publisert

Samvirkeforetak: Mange fordeler sammenlignet med AS

Sist oppdatert 18. oktober 2022 av Paal Stavrum

SELSKAP, SAMVIRKEFORETAK, AKSJESELSKAP, EGET FIRMA: Lov om samvirkeforetak gjør denne selskapsformen aktuell for mange næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet sammen med andre.

Alternativ

Samvirkeforetak (SA) kan være et godt alternativ til aksjeselskap, ettersom denne selskapstypen ikke stiller noe krav til innskutt kapital. I AS er kravet minst 30.000 kroner.

SA har mange av fordelene som du også har i et AS, blant annet at det er et eget skattesubjekt. Det vil si at overskuddet ikke blir beskattet med mer enn 22% før medlemmene/eierne tar ut noe av det.

En forskjell er imidlertid at AS kan ha én eier (aksjonær), mens SA må ha minst to (andelshavere).

Samvirkesenteret og Norges Vel har gått sammen om å utarbeide en håndbok om selskapsformen SA.

Mer info i ebok Beste selskapsform – fordeler og ulemper (inngår også til rabattpris som del av DrivBedre-pakken Skatt&Økonomi)

DrivBedre-pakken 2022 – nå til halv pris

2022-utgaven av DrivBedre-pakken består av 22 e-bøker, og prisen er nå kun 472 kroner (21 kroner/e-bok)!

I e-bøkene får du oppdatert kunnskap om skatteregler, satser, trygderegler, rapportering og annet som er viktig for bedriften din.

Du kan også kjøpe bøker enkeltvis. Bøkene i DrivBedre-pakken oppdateres og utgis i nye utgaver hvert år, med utgivelse i februar/mars.