Publisert

Skattefri omdanning fra ENK til eget AS for hele 2022? Fristen går ut 1. juli 2022

Sist oppdatert 23. november 2022 av Paal Stavrum

OMDANNING, EGET FIRMA, NÆRINGSDRIVENDE, ENK, AS, AKSJEKAPITAL: Små AS slipper revisor og trenger bare 30.000 kroner i aksjekapital for å bli stiftet. Mange innehavere av enkeltpersonforetak vurderer om de skal få ordnet skattefri omdanning til aksjeselskap.

Skal de ha gjort det med virkning fra 1. januar i år, må det skje senest til sommeren.

MERK! Bare hvis det nye AS’et stiftet og melding sendt Foretaksregisteret innen 1. juli 2022 vil skattefri overgang fra ENK-drift til AS-drift gjelde for hele inntektsåret og regnskapsåret 2022.

I et AS er ansvaret for aksjonærene i utgangspunktet begrenset til aksjeinnskuddet (som altså er på minimum 30.000 kroner).

Aksjeselskap er den selskapsformen som gir minst risiko. I ENK er innehaveren ansvarlig for all gjeld som måtte oppstå.

Fordel ved stor risiko eller store overskudd

Men det er viktig å være klar over at det ikke uten videre er lurt at et ENK omdannes til AS.

En slik omdanning vil i første rekke være hensiktsmessig der et ENK driver en virksomhet med

  • stor risiko,
  • høy omsetning og betydelige overskudd,
  • har ansatte, 
  • driver virksomhet med store verdier i varige driftsmidler,
  • driver virksomhet med lånefinansiering.

DrivBedre-pakken 2022 – nå til halv pris

2022-utgaven av DrivBedre-pakken består av 22 e-bøker, og prisen er nå kun 472 kroner (21 kroner/e-bok)!

I e-bøkene får du oppdatert kunnskap om skatteregler, satser, trygderegler, rapportering og annet som er viktig for bedriften din.

Du kan også kjøpe bøker enkeltvis. Bøkene i DrivBedre-pakken oppdateres og utgis i nye utgaver hvert år, med utgivelse i februar/mars.