Publisert

Skattefri omdanning fra ENK til eget AS for hele 2022? Fristen går ut 1. juli 2022

OMDANNING, EGET FIRMA, NÆRINGSDRIVENDE, ENK, AS, AKSJEKAPITAL: Små AS slipper revisor og trenger bare 30.000 kroner i aksjekapital for å bli stiftet. Mange innehavere av enkeltpersonforetak vurderer om de skal få ordnet skattefri omdanning til aksjeselskap.

Skal de ha gjort det med virkning fra 1. januar i år, må det skje senest til sommeren.

MERK! Bare hvis det nye AS’et stiftet og melding sendt Foretaksregisteret innen 1. juli 2022 vil skattefri overgang fra ENK-drift til AS-drift gjelde for hele inntektsåret og regnskapsåret 2022.

I et AS er ansvaret for aksjonærene i utgangspunktet begrenset til aksjeinnskuddet (som altså er på minimum 30.000 kroner).

Aksjeselskap er den selskapsformen som gir minst risiko. I ENK er innehaveren ansvarlig for all gjeld som måtte oppstå.

Fordel ved stor risiko eller store overskudd

Men det er viktig å være klar over at det ikke uten videre er lurt at et ENK omdannes til AS.

En slik omdanning vil i første rekke være hensiktsmessig der et ENK driver en virksomhet med

  • stor risiko,
  • høy omsetning og betydelige overskudd,
  • har ansatte, 
  • driver virksomhet med store verdier i varige driftsmidler,
  • driver virksomhet med lånefinansiering.

DrivBedre-pakken 2022 – nå til halv pris

2022-utgaven av DrivBedre-pakken består av 22 e-bøker, og prisen er nå kun 472 kroner (21 kroner/e-bok)!

I e-bøkene får du oppdatert kunnskap om skatteregler, satser, trygderegler, rapportering og annet som er viktig for bedriften din.

Du kan også kjøpe bøker enkeltvis. Bøkene i DrivBedre-pakken oppdateres og utgis i nye utgaver hvert år, med utgivelse i februar/mars.