Publisert

Slik får du fradrag for dine egne utdanningsutgifter

Sist oppdatert 23. november 2022 av Paal Stavrum

UTDANNING, KURS, SPESIALISERING, FRADRAG: Utgifter til videreutdanning og spesialisering er ikke fradragsberettiget som utgift til inntekts erverv.

Derimot: Utgifter til kurs mv. som er nødvendige for at du skal holde utdanningen vedlike – eller holde deg ajour med utviklingen i ditt fag og din virksomhet  – gir rett til fradrag.

TIPS! Det går altså et skille mellom “student” (ikke fradragsrett) og oppdatering/ajourføring (fradragsrett).

Fradragsberettigede utgifter går inn som en del av minstefradraget for lønnstakere. Næringsdrivende får fradrag i regnskapet.

Arbeidsgiveren dekker utdanningen

Ønsker du å videreutdanne deg, eller oppdatere og ajourføre deg innen yrket, har norsk skattelovgivning lagt forholdene godt til rette.

Arbeidsgiveren din kan nemlig skattefritt dekke inntil 20 måneders studietid. Det tilsvarer to års utdanning.

TIPS! Du kan få dekket undervisning, eksamensavgift, skolebøker, reise til undervisningsstedet, merkostnader til opphold mm.

Kilde: E-boka Smarte skattefradrag i eget firma (inngår også til rabattpris i DrivBedre-pakken).

DrivBedre-pakken 2022 – nå til halv pris

2022-utgaven av DrivBedre-pakken består av 22 e-bøker, og prisen er nå kun 472 kroner (21 kroner/e-bok)!

I e-bøkene får du oppdatert kunnskap om skatteregler, satser, trygderegler, rapportering og annet som er viktig for bedriften din.

Du kan også kjøpe bøker enkeltvis. Bøkene i DrivBedre-pakken oppdateres og utgis i nye utgaver hvert år, med utgivelse i februar/mars.