Publisert

Sommervikarer får ikke sykepenger: Må først jobbe i fire uker

SOMMERVIKAR, SOMMERJOBB, SYKEPENGER: Sommervikarer får ikke sykepenger dersom de blir syke i løpet av de fire første ukene i sommerjobben. Dette er det reglene om opptjeningstid i folketrygdloven som sørger for.

Retten til sykepenger fra arbeidsgiver inntrer først ved sykefravær som oppstår etter at sommervikaren har jobbet i minst fire uker. Dette kalles opptjeningstida.

Arbeidsforholdet anses påbegynt fra og med ansettelsesdato, det vil si fra det tidspunkt lønn beregnes. Det er ikke avgjørende når arbeidet faktisk starter.

Disse reglene gjelder for alle ansatte uansett stilling, men er ekstra aktuelt i sommerjobb fordi en stor andel av sommervikarene ikke har noe ansatteforhold til arbeidsgiveren før sommervikariatet starter.

Etter opptjeningstida på fire uker er arbeidsgiveren pålagt å betale sykepenger i en arbeidsgiverperiode på 16 dager.

Det kreves ikke fast ansettelse for rett til sykepenger fra arbeidsgiveren.

Også vikarer og timelønte får sykepenger i arbeidsgiverperioden i det tidsrom de faktisk er i arbeid.

TIPS! Blir sommervikaren sykmeldt i sin femte arbeidsuke i vikariatet, må arbeidsgiver altså betale sykepenger.

DrivBedre-pakken 2022 – nå til halv pris

2022-utgaven av DrivBedre-pakken består av 22 e-bøker, og prisen er nå kun 472 kroner (21 kroner/e-bok)!

I e-bøkene får du oppdatert kunnskap om skatteregler, satser, trygderegler, rapportering og annet som er viktig for bedriften din.

Du kan også kjøpe bøker enkeltvis. Bøkene i DrivBedre-pakken oppdateres og utgis i nye utgaver hvert år, med utgivelse i februar/mars.