Publisert

Studiereise: Faglig innhold kreves for å få fradrag

Sist oppdatert 23. november 2022 av Paal Stavrum

STUDIEREISER, KONGRESSER, MESSER, KURS, FRADRAG: “Faglig innhold som er relevant for skattyterens inntektsgivende aktivitet.” Dette er nøkkelkravet fra skatteetaten for at du skal ha lov til å trekke fra utgiftene til studiereise mv. Men hva ligger i dette?

Her ser du hovedregelen om når skatteetaten mener at du kan ha krav på fradrag, hentet fra stikkordet “Studiereise/kongressdeltagelse mv” i Skatteetatens Skatte-ABC (tidligere Lignings-ABC):

Studiereise/kongressdeltagelse mv

1 Fradragsrett for egne reiser
 1.1 Hovedregel

“Kostnader til studiereiser, kongressdeltakelse, årsmøter, seminar, kurs, messer mv. er fradragsberettigede bare når studiereisen mv. tar sikte på å

  • vedlikeholde skattyterens yrkesmessige kunnskaper, og/eller
  • holde skattyteren à jour med utviklingen i yrket.

Fradragsretten er knyttet til studiereiser mv. med faglig innhold som er relevant for skattyterens inntektsgivende aktivitet.

Derimot er det ikke fradragsrett for kostnader til reiser som gjelder emner av mer indirekte interesse for yrket som for eksempel samfunnspolitikk, lønnspolitikk eller foreningssaker. Fradragsretten skal bedømmes etter de samme regler enten skattyteren er næringsdrivende eller lønnsmottaker.”

Det finnes altså ikke noe enkelt fasitsvar på om du kan trekke fra akkurat dine utgifter.

Mener du selv at studieturen kommer inn under hovedregelen sitert ovenfor,  fører du utgiftene til fradrag i ditt regnskap.

HUSK! Ligningskontorene godtar ikke fradrag for private feriereiser.

Fordeling privat – yrke

Du kan selv lage en oppstilling med en slik fordeling – 80/20 eller 50/50 eller hva du finner riktig.

God tur!

MERK! Alle våre ebøker leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best!

DrivBedre-pakken 2022 – nå til halv pris

2022-utgaven av DrivBedre-pakken består av 22 e-bøker, og prisen er nå kun 472 kroner (21 kroner/e-bok)!

I e-bøkene får du oppdatert kunnskap om skatteregler, satser, trygderegler, rapportering og annet som er viktig for bedriften din.

Du kan også kjøpe bøker enkeltvis. Bøkene i DrivBedre-pakken oppdateres og utgis i nye utgaver hvert år, med utgivelse i februar/mars.