Publisert

Sykdom kan bety økonomisk krise i egen næring: Slik kan du forsikre deg

SYKEPENGER, FORSIKRING, FRIVILLIG TILLEGGSTRYGD, NÆRINGSDRIVENDE, ENKELTMANNSFORETAK, ENKELTPERSONFORETAK: Er du næringsdrivende og blir langvarig syk, kan det spøke for både privatøkonomi og næringsvirksomhet.

De fleste selvstendig næringsdrivende velger å sikre seg ved å kjøpe frivillig tilleggstrygd fra Nav med 100% av sykepengegrunnlaget fra 17. dag.

Selvstendig næringsdrivende har i utgangspunktet rett på 80% av inntekten fra 17. dag med sykdom.

Hvis du kjøper tilleggsforsikring med dekning på 100% fra 17. dag har du i praksis samme rettigheter som om du hadde vært ansatt, eksempelvis i eget aksjeselskap.

Denne sykepengevarianten koster en liten prosentsats av  inntekten/sykepengegrunnlaget ditt.

Svindyrt

Du kan også velge 100% dekning fra første sykedag, men dette er svært kostbart.

En annen variant er 80% dekning fra første sykedag.

Disse to siste variantene er lite hensiktsmessige for de fleste selvstendig næringsdrivende.

På nav.no kan du søke om «opptak/endring i forsikring for tillegg til sykepenger».

MERK! Også frilansere (tradisjonelle lønnstakerfrilansere) kan søke.

Sykepenger er skatte- og avgiftspliktige. Staten sparer i din pensjonbeholdning av sykepenger, på samme måten som av annen arbeidsinntekt.

MERK!
Gjennom det offentlige kan du maksimalt få utbetalt sykepenger tilsvarende seks ganger grunnbeløpet i folketrygden (G).

TIPS! Det er også mulig å tegne andre forsikringer hos ordinære forsikringsselskap.

Kilde: E-boka Sykepenger og trygd i småbedriften (inngår også i den sterkt rabatterte DrivBedre-pakken)

DrivBedre-pakken 2022 – nå til halv pris

2022-utgaven av DrivBedre-pakken består av 22 e-bøker, og prisen er nå kun 472 kroner (21 kroner/e-bok)!

I e-bøkene får du oppdatert kunnskap om skatteregler, satser, trygderegler, rapportering og annet som er viktig for bedriften din.

Du kan også kjøpe bøker enkeltvis. Bøkene i DrivBedre-pakken oppdateres og utgis i nye utgaver hvert år, med utgivelse i februar/mars.