Publisert

Tjenestereise, velferdstiltak: Når kan øl, vin og brennevin føres til fradrag?

Sist oppdatert 23. november 2022 av Paal Stavrum

ALKOHOL, FRADRAG, SKATT, VELFERDSTILTAK, TJENESTEREISE: – Det er større høyde for hva arbeidsgiver kan dekke av alkoholutgifter ved velferdstiltak enn ved tjenestereiser, sier Trond Olsen, skatterådgiver i revisjonsfirmaet Ernst & Young.

En tjenestereise er typisk reiser av ikke fast karakter som inngår i utøvelsen av selve yrket.

– For tjenestereiser er hovedregelen at utgifter til øl, vin, brennevin og tobakk regnes som privatutgift. Arbeidsgivers dekning av slike privatutgifter behandles i utgangspunktet som skattepliktig lønn, sier Olsen til Kapital.

Velferdstiltak kan være julebord, firmaturer og avslutningsfester. Her kan den ansattes fordel være skattefri hvis tiltaket omfatter alle eller en betydelig gruppe ansatte og blant annet også er rimelig.

Men det er mange tvilstilfeller.

– I utgangspunktet fører ikke dekning av utgiftertil øl, vin eller brennevin på julebord til skatteplikt for de ansatte. Det må skilles mellom drikke før og etter måltidet. Drikke før maten antas å kunne aksepteres, sier Olsen.

Men dekkes kostnader til alkohol etter julebordet, må det tas en vurdering av det totale omfanget av alkohol og andre naturalytelser som dekkes i forbindelse med resten av arrangementet.

– For å forhindre eventuelle uklarheter bør det gjøres klart for ansatte på forhånd hva arbeidsgiver dekker. Ved tjenestereiser kan det gjøres klart at arbeidsgiver kun dekker drikke til måltider. Ved velferdstiltak kan det for eksempel gis ut bonger i forkant av arrangementet, er rådet fra skatterådgiver Trond Olsen.

Les mer om reglene for velferdstiltak og tjenestereiser i vår e-bok Smarte skattefradrag i eget firma (inngår også til rabattpris som del av DrivBedre-pakken)

DrivBedre-pakken 2022 – nå til halv pris

2022-utgaven av DrivBedre-pakken består av 22 e-bøker, og prisen er nå kun 472 kroner (21 kroner/e-bok)!

I e-bøkene får du oppdatert kunnskap om skatteregler, satser, trygderegler, rapportering og annet som er viktig for bedriften din.

Du kan også kjøpe bøker enkeltvis. Bøkene i DrivBedre-pakken oppdateres og utgis i nye utgaver hvert år, med utgivelse i februar/mars.