Publisert

Underskudd i næring – hvordan komme best ut

Underskudd i næring kan naturligvis oppstå fordi kostnadene er høyere enn inntektene. Men det kan også skyldes at den næringsdrivende har kostnader ved et prosjekt lenge før inntektene kommer.

Skattemyndighetene kan ikke kreve at det skal være sammenheng mellom kostnader og motsvarende inntekter samme år. Men du må forklare hvordan ting henger sammen – hvis de spør.

Det underskudd du får ett år, trekkes fra i øvrige inntekter du måtte ha samme år, feks lønn, kapitalinntekter osv.

Kommer du ut i minus i selvangivelsen, skal minusbeløpet gå til fradrag i eventuell ektefelles inntekt.

Du kan føre et restunderskudd som ikke ble dekket av din egen (samt eventuell ektefelles) inntekt, videre til året etter og trekke det fra i inntekten(e) da.

Underskudd kan framføres på den måten i årene som følger.

Det finnes ingen grense for hvor mange år du kan framføre et underskudd, men du må utnytte fradragsmuligheter for rest-underskudd hvert år det er mulig.

TIPS! Det gir normalt lavere skatt fordelt over årene om du kommer ut med tilnærmet null i et dårlig år i stedet for med underskudd. Det kan eksempelvis gi lavere skatt om du kommer ut med null både i år 1 og 2 i stedet for minus 100.000 i år 1 og pluss 100.000 i år 2.

Det avhenger også av skatte- og regnskapsreglene i hvor stor grad du kan påvirke årets resultat.

Virkningene av underskudd i næring

Eksempel på at det er mer «lønnsomt» med null i to år enn med underskudd det ene året og overskudd det andre:

  • År 1 underskudd kr 100.000. Maks effekt av fradrag på kr 100.000 er i 2020 på opptil kr 22.000 (i form av redusert skatt)
  • År 2 overskudd kr 100.000. Skatt er feks på kr 40.000

Fasit

  • Netto med underskudd i år 1 og overskudd i år 2 blir på (40.000 – 22.000) 18.000 kroner i skatt å betale.
  • Mens null i to år = null skatt.

DrivBedre-pakken 2022 – nå til halv pris

2022-utgaven av DrivBedre-pakken består av 22 e-bøker, og prisen er nå kun 472 kroner (21 kroner/e-bok)!

I e-bøkene får du oppdatert kunnskap om skatteregler, satser, trygderegler, rapportering og annet som er viktig for bedriften din.

Du kan også kjøpe bøker enkeltvis. Bøkene i DrivBedre-pakken oppdateres og utgis i nye utgaver hvert år, med utgivelse i februar/mars.