Publisert

Underskudd i næring – hvordan komme best ut

Underskudd i næring kan naturligvis oppstå fordi kostnadene er høyere enn inntektene. Men det kan også skyldes at den næringsdrivende har kostnader ved et prosjekt lenge før inntektene kommer.

Skattemyndighetene kan ikke kreve at det skal være sammenheng mellom kostnader og motsvarende inntekter samme år. Men du må forklare hvordan ting henger sammen – hvis de spør.

Det underskudd du får ett år, trekkes fra i øvrige inntekter du måtte ha samme år, feks lønn, kapitalinntekter osv.

Kommer du ut i minus i selvangivelsen, skal minusbeløpet gå til fradrag i eventuell ektefelles inntekt.

Du kan føre et restunderskudd som ikke ble dekket av din egen (samt eventuell ektefelles) inntekt, videre til året etter og trekke det fra i inntekten(e) da.

Underskudd kan framføres på den måten i årene som følger.

Det finnes ingen grense for hvor mange år du kan framføre et underskudd, men du må utnytte fradragsmuligheter for rest-underskudd hvert år det er mulig.

TIPS! Det gir normalt lavere skatt fordelt over årene om du kommer ut med tilnærmet null i et dårlig år i stedet for med underskudd. Det kan eksempelvis gi lavere skatt om du kommer ut med null både i år 1 og 2 i stedet for minus 100.000 i år 1 og pluss 100.000 i år 2.

Det avhenger også av skatte- og regnskapsreglene i hvor stor grad du kan påvirke årets resultat.

Virkningene av underskudd

Eksempel på at det er mer «lønnsomt» med null i to år enn med underskudd det ene året og overskudd det andre:

  • År 1 underskudd kr 100.000. Maks effekt av fradrag på kr 100.000 er i 2020 på opptil kr 22.000 (i form av redusert skatt)
  • År 2 overskudd kr 100.000. Skatt er feks på kr 40.000

Fasit

  • Netto med underskudd i år 1 og overskudd i år 2 blir på (40.000 – 22.000) 18.000 kroner i skatt å betale.
  • Mens null i to år = null skatt.

Les mer om dette i vår e-bok Skatteplanlegging for småbedriften

E-boka er også en del av DrivBedre-pakken Skatt & Økonomi

Se her: Så enkelt leser du ebøker på skjerm, brett, mobil …

MERK! Alle våre ebøker leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best! Øyeblikkelig tilgang ved kjøp.

Hva sier våre ebok-kunder?