Publisert

Vil gjøre selskapsetablering enda enklere

illustrasjon av en som trykker på knappen start up, til artikkel om selskapsetablering.

Sist oppdatert 23. november 2022 av Paal Stavrum

SELSKAPSETABLERING: Offentlige etater og bankene samarbeider om å forenkle prosessen når du skal etablere et nytt aksjeselskap.

Målet er at digitalisering skal gjøre det enklere å koble sammen stiftelse av selskap med etablering av bankkonto og registrering i de offentlige registrene.

Prosjektet har pågått i flere år, men i NOU 2021: 4 (NOU = Norges offentlige utredninger) sparkes ballen videre.

Utredningen har undertittelen «Norge mot 2025 – Om grunnlaget for verdiskaping, produksjon, sysselsetting og velferd etter pandemien».

Samarbeid mellom det offentlige og private banker

Det er Bits AS (bank- og finansnæringens infrastrukturselskap) som kjører prosessen i prosjektet «Selskapsetablering», og de har med seg Brønnøysundregistrene, Skatteetatene og banknæringa.

Utgangspunktet er myndighetenes ønske om

  • at Norge skal være et land som er langt fremme når det gjelder digitalt prosess for nye selskapsetablerere og på denne måten bidrar til besparelser i offentlig sektor.
  • en kvalitetsforbedring av offentlig tilgjengelig informasjon om nye selskaper, og med dette en forebyggende virkning når det gjelder svindel.

Prosjektets mål for selskapsetablering

Målet er å forenkle prosessen for etablering av nye selskaper ved å koble sammen stiftelse av selskapet med etablering av bankkonto og registrering i de offentlige registrene.

I dag er det et krav om bankkonto med innbetalt aksjekapital ved oppretting av organisasjonsnummer, samtidig som et er et krav om org-nummer ved opprettelse av bankkonto. Mye fram og tilbake, altså.

Prosjektet foreslår at etablereren stifter selskapet i Altinn og utfører hele den resterende etableringsprosessen på bankenes flater.

MERK! Mens vi venter på den nye løsningen (det kan ta noen år), kan du lese hvordan regelverket er for etablering av aksjeselskap i dag, i vår bok «Starte eget AS». Du kan også kjøpe hele DrivBedre-pakken med 22 e-bøker samlet – til svært rabattert pris.

DrivBedre-pakken 2022 – nå til halv pris

2022-utgaven av DrivBedre-pakken består av 22 e-bøker, og prisen er nå kun 472 kroner (21 kroner/e-bok)!

I e-bøkene får du oppdatert kunnskap om skatteregler, satser, trygderegler, rapportering og annet som er viktig for bedriften din.

Du kan også kjøpe bøker enkeltvis. Bøkene i DrivBedre-pakken oppdateres og utgis i nye utgaver hvert år, med utgivelse i februar/mars.