Publisert

Enkeltmannsfirma? Få fradrag for fem års startkostnader

Sist oppdatert 23. november 2022 av Paal Stavrum

ENKELTMANNSFIRMA, ENKELTPERSONFORETAK, GRUNDER, ETABLERER, NÆRING, VIRKSOMHET, STARTE EGET FIRMA, SKATT, FRADRAG: Det er etterhvert blitt mye lettere for grundere og etablerere å få fradrag for kostnader i hele oppstartsperioden, også fra lenge før næringsvirksomheten egentlig ble skattepliktig.

Fra og med det første året en økonomisk aktivitet anses som skattepliktig næringsvirksomhet, vil alle inntekter fra virksomheten være skattepliktige og alle kostnader som har tilknytning til virksomheten vil gi rett til fradrag. Eventuelt underskudd i virksomheten vil komme til fradrag i annen skattepliktig inntekt.

For at en økonomisk aktivitet skal anses som skattepliktig næringsvirksomhet og skattyteren skal få fradrag for sine reelle kostnader, må det være gjort sannsynlig at virksomheten kan gå med overskudd.

Skatteetaten: – Personer som ønsker å starte opp ny virksomhet oppfyller ikke alltid disse vilkårene det første eller de første årene etter oppstart.

Det er heller ikke uvanlig at personer som starter med en hobbyaktivitet, utvikler denne slik at den på et senere tidspunkt anses som skattepliktig næringsvirksomhet.

Skatteetaten: – Det året du blir vurdert som næringsdrivende, kan du få godkjent inntil de fem foregående årene som oppstartsår for virksomheten.

Og faktisk enda flere år bakover. Skatteetaten igjen: – For enkelte aktiviteter hvor det kan ta spesielt lang tid før overskudd oppnås, kan også en etableringsfase på fem år være for kort. I slike tilfeller kan godkjenning av flere oppstartsår vurderes.

Du vil i så tilfelle kunne få endret ligningen for disse årene, og du kan dermed få fradrag for de reelle oppstartskostnadene.

MERK! For at dette skal gjelde, krever Skatteetaten at du har tatt vare på alle inntekts- og kostnadsbilagene som er reelt knyttet til næringsvirksomheten, fra og med det året du starter opp.

For å holde orden og oversikt over bilagene, bør du for hvert år fylle ut skjemaet “Oppstart av virksomhet – Bilagsoversikt” fortløpende.

Dessuten må du sørge for at alle kostnads- og inntektsbilag som har reell tilknytning til den økonomiske aktiviteten, blir nummerert og oppbevart.

MERK! Alle våre ebøker leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best!

LES! Slik leser du ebøker – enkelt og greit

DrivBedre-pakken 2022 – nå til halv pris

2022-utgaven av DrivBedre-pakken består av 22 e-bøker, og prisen er nå kun 472 kroner (21 kroner/e-bok)!

I e-bøkene får du oppdatert kunnskap om skatteregler, satser, trygderegler, rapportering og annet som er viktig for bedriften din.

Du kan også kjøpe bøker enkeltvis. Bøkene i DrivBedre-pakken oppdateres og utgis i nye utgaver hvert år, med utgivelse i februar/mars.