Publisert

Enkeltpersonforetak har mange fordeler

Sist oppdatert 23. november 2022 av Paal Stavrum

EGET FIRMA, ENKELTPERSONFORETAK, ENKELTMANNSFORETAK, SKATT, FRADRAG: Vi går rett på sak: Hva er fordelene ved å drive et enkeltpersonforetak, også kalt enkeltmannsforetak?

  • Det er den mest ubyråkratiske foretaksformen.
  • Det kreves ikke formelle avgjørelser om oppstart, og heller ikke om kapitalinnskudd.
  • Som eneeier kan du ta lynraske avgjørelser.
  • Underskudd går direkte til fradrag i innehaverens selvangivelse.
  • Det er forholdsvis enkelt både skattemessig og ellers å omdanne til aksjeselskap dersom det ønskes (én innehaver kan eie alle aksjene), eventuelt til ansvarlig selskap (minst to deltakere) eller samvirkeforetak (minst to andelshavere).
  • Registrering av enkeltpersonforetak-enkeltmannsforetak i Enhetsregisteret i Brønnøysund – som gir organisasjonsnummer – er gratis, så sant du ikke driver med salg av innkjøpte varer eller har mer enn fem ansatte.
  • Det er revisorplikt bare hvis omsetningen overstiger fem millioner kroner (eks mva).
  • Enkeltpersonforetak-enkeltmannsforetak har regnskapsplikt bare hvis de har eiendeler i næringen på minst 20 millioner kroner eller flere enn 50 ansatte.

Les mer om dette i vår ebok Beste selskapsform (inngår også til rabattpris som del av DrivBedre-pakken)

DrivBedre-pakken 2022 – nå til halv pris

2022-utgaven av DrivBedre-pakken består av 22 e-bøker, og prisen er nå kun 472 kroner (21 kroner/e-bok)!

I e-bøkene får du oppdatert kunnskap om skatteregler, satser, trygderegler, rapportering og annet som er viktig for bedriften din.

Du kan også kjøpe bøker enkeltvis. Bøkene i DrivBedre-pakken oppdateres og utgis i nye utgaver hvert år, med utgivelse i februar/mars.