Publisert

Enkeltpersonforetak: Penger inn og ut avgjør IKKE skatten

Sist oppdatert 23. november 2022 av Paal Stavrum

SELVANGIVELSE, SKATT, FRADRAG, ENKELTPERSONFORETAK, ENKELTMANNSFORETAK, EGET FIRMA: Det er ikke penger inn og ut som styrer årets resultat i ditt enkeltmannsforetak og dermed selvangivelsen og skatten, men regnskapsføringen.

Du kan ha for eksempel 100.000 kroner mer på konto ved dette årsskiftet sammenlignet med forrige, men likevel ha underskudd i årets næringsregnskap. Eller omvendt …

Regnskapsføringen skal nemlig baseres på tidspunktet når varer leveres eller tjenester ytes. I praksis blir her gjerne fakturadato brukt.

For et lite enkeltmannsforetak har dette vanligvis størst betydning ved årsskiftet.

EKSEMPEL: Kostnader til abonnementer, strøm, tele, regnskapsfører osv som gjelder for 2021 skal føres i 2021-regnskapet også om de betales i 2022.

Overskudd inn i egen inntekt

Enkeltpersonforetakets virksomhet og økonomiske resultat er en del av eierens egen personlige økonomi.

Regnskapsmessig resultat (overskudd eller underskudd) går inn i eierens skattemelding som næringsinntekt og kommer i tillegg til eventuell annen alminnelig inntekt (det vil si 22 prosent skatt i 2021).

Næringsinntekt gir ikke grunnlag for minstefradrag slik som lønnsinntekt og/eller pensjonsinntekt gjør.

Underskudd til fradrag i annen inntekt

Et underskudd i enkeltmannsforetaket går til fradrag i selvangivelsen i eventuell annen alminnelig inntekt samme år.

Er det ikke dekning for å trekke fra hele underskuddet i årets alminnelige inntekt, føres resten over til fradrag følgende år.

Pluss personinntekt i foretaket

I tillegg til alminnelig inntekt får du også personinntekt i enkeltmannsforetaket.

MERK! Alle våre ebøker leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best.

DrivBedre-pakken 2022 – nå til halv pris

2022-utgaven av DrivBedre-pakken består av 22 e-bøker, og prisen er nå kun 472 kroner (21 kroner/e-bok)!

I e-bøkene får du oppdatert kunnskap om skatteregler, satser, trygderegler, rapportering og annet som er viktig for bedriften din.

Du kan også kjøpe bøker enkeltvis. Bøkene i DrivBedre-pakken oppdateres og utgis i nye utgaver hvert år, med utgivelse i februar/mars.