Publisert

Både minstefradrag i lønnsinntekten og fradrag for kostnader i enkeltmannsforetaket

Bilde av et forstørrelsesglass foran noen stabler med mynter i forbindelse med artikkelen Minstefradrag i lønnsinntekten og fradrag for kostnader i enkeltmannsforetaket

Sist oppdatert 18. oktober 2022 av Paal Stavrum

MINSTEFRADRAG, LØNN, EGET FIRMA, ENKELTMANNSFORETAK: Kan du bruke minstefradrag i lønnsinntekten selv om du også krever fradrag i næringsinntekt for kostnader i enkeltmannsforetaket?

Svaret er ja.

Men du skal påse at de samme kostnadene ikke kommer dobbelt til fradrag, altså både i minstefradraget og som fradrag i næringsinntekten.

Det heter i Skattedirektoratets Lignings-ABC at i slike tilfeller “skal kostnader som knytter seg til både næringsinntekt og lønn mv fordeles mellom inntektstypene”.

Skal du få fullt fradrag for kostnadene i enkeltmannsforetakets næringsregnskap og samtidig uavkortet minstefradrag i lønnsinntekten du mottar, må du – hvis skattekontoret tar opp spørsmålet – kunne vise til at kostnadene som er ført i næringsoppgaven, virkelig vedrører bare næringsinntekten.

TIPS! Gjelder enkelte kostnader både lønns- og næringsinntekt, kan du eventuelt foreta en fordeling. Du kan for eksempel føre 75% av kostnaden i næringsregnskapet, mens 25% inngår som en del av minstefradraget i lønnsinntekt mv.

De siste 25 prosent føres da normalt ikke noe sted (fordi de allerede er “spist opp” som en del av minstefradraget).

MERK! Du kan ikke i alle sammenhenger selv avgjøre om du er lønnstaker, oppdragstaker eller næringsdrivende. Det avhenger av den konkrete situasjonen du er i, pluss lover og regler.

Les mer om dette i vår ebok 038 Smarte skattegoder til næringsdrivende (inngår også til rabattpris som del av DrivBedre-pakken)

DrivBedre-pakken 2022 – nå til halv pris

2022-utgaven av DrivBedre-pakken består av 22 e-bøker, og prisen er nå kun 472 kroner (21 kroner/e-bok)!

I e-bøkene får du oppdatert kunnskap om skatteregler, satser, trygderegler, rapportering og annet som er viktig for bedriften din.

Du kan også kjøpe bøker enkeltvis. Bøkene i DrivBedre-pakken oppdateres og utgis i nye utgaver hvert år, med utgivelse i februar/mars.