Publisert

Få både minstefradrag i lønn og fradrag for kostnader i enkeltmannsforetaket

MINSTEFRADRAG, LØNN, EGET FIRMA, ENKELTMANNSFORETAK: Kan du bruke minstefradraget i lønnsinntekt selv om du også krever fradrag i næringsinntekt for kostnader i enkeltmannsforetaket?

Svaret er ja.

Men du skal påse at de samme kostnadene ikke kommer dobbelt til fradrag, altså både i minstefradraget og som fradrag i næringsinntekten.

Det heter i Skattedirektoratets Lignings-ABC at i slike tilfeller «skal kostnader som knytter seg til både næringsinntekt og lønn mv fordeles mellom inntektstypene».

Skal du få fullt fradrag for kostnadene i enkeltmannsforetakets næringsregnskap og samtidig uavkortet minstefradrag i mottatt lønn, må du – hvis skattekontoret tar opp spørsmålet – kunne vise til at kostnadene som er ført i næringsoppgaven, virkelig vedrører bare næringsinntekten.

TIPS! Gjelder enkelte kostnader både lønns- og næringsinntekt, kan du eventuelt foreta en fordeling, for eksempel ved at 75 prosent av kostnaden føres i næringsregnskapet, mens 25 prosent inngår som en del av minstefradraget i lønnsinntekt mv.

De siste 25 prosent føres da normalt ikke noe sted (fordi de allerede er «spist opp» som en del av minstefradraget).

MERK! Du kan ikke i alle sammenhenger selv avgjøre om du er lønnstaker, oppdragstaker eller næringsdrivende. Det avhenger av den konkrete situasjonen du er i, pluss lover og regler.

Les mer om dette i vår ebok 038 Smarte skattegoder til næringsdrivende (inngår også til rabattpris som del av DrivBedre-pakken)

Halv pris på DrivBedre-pakken 2021

Prisen på 2021-utgaven av DrivBedre-pakken er nå halvert til 410 kroner (ordinært 820 kroner ) – eller kun 20 kroner per bok!

Pakken består av 21 e-bøker om skatt og økonomi for norske småbedrifter. Bøkene i DrivBedre-pakken oppdateres og utgis i nye utgaver i starten av hvert år.