Publisert

Fem viktige ulemper ved enkeltpersonforetak

Sist oppdatert 23. november 2022 av Paal Stavrum

ENKELTPERSONFORETAK, ENKELTMANNSFORETAK, RISIKO, SKATT, GJELD, TAP, DIETT: Vi går rett på sak: Her er noen av ulempene ved å drive et enkeltpersonforetak (på folkemunne oftest betegnet som enkeltmannsforetak).

  • Den personlige risiko er svært stor ved tap eller konkurs. Innehaveren må dekke gjeld av sine personlige midler.
  • Innehaver som selger virksomheten vil fortsatt ha ansvar for all eldre gjeld, unntatt hvis kreditorene godtar at en eventuell ny innehaver overtar ansvaret for gjelden.
  • Overskudd beskattes hos innehaveren sammen med annen inntekt. Hvis du har lønns-/næringsinntekter også fra annet hold, kan dette bety at inntekten fra næringen beskattes med opptil rundt 50 prosent fra første krone – med unntak av eventuelt skjermingsfradrag i trygdeavgift og toppskatt.
  • Innehaver av et enkeltpersonforetak kan ikke utsette beskatning ved å la overskudd bli stående i virksomheten, slik innehavere av AS og ANS/DA kan. Dette kan for noen kompenseres delvis ved høyere skjermingsrente i ENK (reduserer beregnet personinntekt) enn i AS og ANS/DA.
  • Innehaver som reiser for enkeltpersonforetaket kan som næringsdrivende normalt ikke bruke statens satser for diettgodtgjørelse. Fradrag i regnskapet gis bare for diettutgifter som dokumenteres med kvittering.

Les mer om dette i vår ebok Beste selskapsform

MERK! Alle våre ebøker leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best!

DrivBedre-pakken 2022 – nå til halv pris

2022-utgaven av DrivBedre-pakken består av 22 e-bøker, og prisen er nå kun 472 kroner (21 kroner/e-bok)!

I e-bøkene får du oppdatert kunnskap om skatteregler, satser, trygderegler, rapportering og annet som er viktig for bedriften din.

Du kan også kjøpe bøker enkeltvis. Bøkene i DrivBedre-pakken oppdateres og utgis i nye utgaver hvert år, med utgivelse i februar/mars.