Publisert

Ikke alt kan kalles næringsvirksomhet – slik unngår du fellene

NÆRING, NÆRINGSDRIVENDE, SKATT: Det er ikke sikkert at skattemyndighetene vil oppfatte deg som næringsdrivende, selv om du bestemt mener at du er det selv.

Skattemyndighetene stiller nemlig fire grunnleggende krav for at du kan få godtatt det du driver med som næringsvirksomhet.

Det er ikke alltid like lett å se forskjellen på hva som betraktes som næringsinntekt og hva som betraktes som lønnsinntekt. Hvis myndighetene ikke sjekker akkurat deg og/eller din kunde, vil det heller ikke bli påtalt.

Men hvis det blir avdekket at du i realiteten får utbetalt lønnshonorar, kan dette skje:

  • Konsekvensen kan bli at oppdragsgiveren/kunden får en smekk, og må betale arbeidsgiveravgift og eventuelt andre avgifter på det som du har fakturert.
  • Det er riktignok oppdragsgiveren som har ansvaret for å vurdere om du reelt sett er næringsdrivende eller arbeidstaker, men surt er det uansett.

Folketrygdloven

Ettersom det ikke finnes noe eget lovverk for enkeltpersonforetak, kan vi gløtte litt på folketrygdloven. Den sier følgende:

  • «Med arbeidstaker menes i denne loven enhver som arbeider i en annens tjeneste for lønn eller annen godtgjørelse».
  • «Med selvstendig næringsdrivende menes i denne loven enhver som for egen regning og risiko driver en vedvarende virksomhet som er egnet til å gi nettoinntekt.»

Vilkår for næringsvirksomhet

Skattemyndighetene setter fire grunnleggende vilkår for at du skal kunne kalle det du driver med for næringsvirksomhet:

  • Du driver for egen regning og risiko. (Viktigst, ifølge Skattekontoret.)
  • Virksomheten har en viss varighet og omfang.
  • Virksomheten er egnet til å gi økonomisk overskudd (i hvert fall etter noen år).
  • Det er aktivitet, enten via deg selv eller ansatte.

Eksempel: Hvis du går inn hos kunden, og bruker dennes driftsmidler/utstyr til å utføre jobben, og i tillegg ikke har noe reelt ansvar for sluttresultatet, er det stor mulighet for du vil bli oppfattet som arbeidstaker av skattemyndighetene.

Les mer i vår ebok Beste selskapsform – fordeler og ulemper (inngår også til rabattpris som del av DrivBedre-pakken)

Halv pris på DrivBedre-pakken 2021

Prisen på 2021-utgaven av DrivBedre-pakken er nå halvert til 410 kroner (ordinært 820 kroner ) – eller kun 20 kroner per bok!

Pakken består av 21 e-bøker om skatt og økonomi for norske småbedrifter. Bøkene i DrivBedre-pakken oppdateres og utgis i nye utgaver i starten av hvert år.