Publisert

Ny skattemelding for selvstendig næringsdrivende

Dataskjerm, illustrasjon til artikkel om ny skattemelding for selvstendig næringsdrivende.

Ny skattemelding for selvstendig næringsdrivende kommer nå. Vi har stor tro på at det går mot enklere tider for innlevering av skattetallene for enkeltpersonforetak.

I år er det ikke lenger mulig å bruke Næringsrapport skatt ved innlevering av skattetallene og skattemeldingen. Næringsrapporten er historie, og historien ble kortvarig.

Nå er det ny skattemelding med næringsspesifikasjon som gjelder, og de fleste enkeltpersonforetak kan bruke den nye innsendingsportalen på Skatteetaten.no.

Den nye skattemeldingen for næringsdrivende bygger på samme modell som for lønnstakere og pensjonister. De 60 ulike skjemaene erstattes med én melding som er tilpasset den næringen du driver.

For aksjeselskap vil det være innsending via regnskaps- eller årsoppgjørssystem som gjelder når den nye skattemeldingen for AS blir klar. I år kjøres det et pilotprosjekt mot aksjeselskapene.

Ny skattemelding for selvstendig næringsdrivende sendes ut i mars-april

Skatteetaten har signalisert at den nye skattemeldingen sendes ut i perioden 16. mars til 4. april, og innleveringsfristen er som før: 31. mai.

Du som er selvstendig næringsdrivende kan sende inn skattemelding fra regnskapssystem (som er det Skatteetaten aller helst vil at du skal gjøre). Men for de fleste ENK vil det være mulig å bruke den nye portalen på Skatteetaten.no.

Næringsoppgaven og tilleggsskjemaene er på vei ut

Den tradisjonelle næringsoppgaven og RF-skjemaene synger på siste verset, men kan brukes også i år (for skatteåret 2021). Dette er siste gang du kan bruke denne innleveringsmåten som selvstendig næringsdrivende. Vi anbefaler definitivt ikke å bruke denne måten, fordi du uansett må over på ny innsendingsmetode neste år. Hvis du likevel ønsker å levere næringsoppgave, tilleggsskjemaer og skattemelding på denne måten, må du gjøre det via Altinn.no.

I år og for de kommende skatteårene blir det altså vesentlige endringer. Skattemeldingen blir mer temabasert. Innsending av skattemelding fra et system blir løsningen Skatteetaten ønsker at flest mulig skal bruke i tida framover. Alle aksjeselskap må over på en slik løsning etter hvert, mens det for de aller fleste enkeltpersonforetak vil være mulig å levere skattemeldingen og næringsspesifikasjonen direkte via Skatteetaten.no.

I vår nye e-bok «Skattemelding og næringstall – gjør det selv» som kommer sammen med resten av DrivBedre-pakken i mars 2022 kan du lese mer om den nye skattemeldingen, og hvordan den er lagt opp.

DrivBedre-pakken 2022 – nå til halv pris

2022-utgaven av DrivBedre-pakken består av 22 e-bøker, og prisen er nå kun 472 kroner (21 kroner/e-bok)!

I e-bøkene får du oppdatert kunnskap om skatteregler, satser, trygderegler, rapportering og annet som er viktig for bedriften din.

Du kan også kjøpe bøker enkeltvis. Bøkene i DrivBedre-pakken oppdateres og utgis i nye utgaver hvert år, med utgivelse i februar/mars.