Publisert

Ja, det blir gitt fradrag for julebord i det vesle aksjeselskap! Dette kreves

Bedriftsansatte på julebord

Sist oppdatert 23. november 2022 av Paal Stavrum

JULEBORD, FIRMAFEST, EGET FIRMA, AS, AKSJESELSKAP, FRADRAG: Firmafest og julebord regnes som «rimelig velferdstiltak i arbeidsforhold» etter skatteloven. 

Så lenge arrangementet er «rimelig», kostnadene er pådratt av hensyn til de ansattes interesser og kostnadene er knyttet til arbeidsgiverens inntektsgivende aktivitet er alt greit for skattemyndighetene.

Men hva sier loven for den som driver egen virksomhet i form av et eget, lite aksjeselskap?

Her er grensegangene:

  1. Ordningen med skattefrie velferdstiltak omfatter ikke foretak som er uten ansatte.
  2. Ordningen omfatter heller ikke foretak med én eller flere ansatte, når disse til sammen ikke har arbeidstid og lønn som tilsvarer én full stilling i foretaket.
  3. I foretak som eies av én person, eventuelt sammen med ektefelle eller samboer, vil det også være et krav at foretaket i tillegg har andre ansatte (uten nær familiemessig tilknytning) som til sammen utgjør én hel stilling.

Med nær tilknytning menes her ektefelle/samboer og familiemedlemmer i rett opp- og nedadstigende linje.

TIPS! Skattefrie velferdstiltak – for eksempel julebord – gjelder altså i foretak der ansatte ikke-familiemedlemmer til sammen utgjør én hel stilling.

Ordningen med skattefrie velferdstiltak gjelder ikke i aksjeselskap med én aksjonær der aksjonæren er den eneste ansatte (eller i NUF der innehaveren er den eneste ansatte).

Andre muligheter?

Men finnes det andre muligheter til fradrag for julebord og lignende for eieren som er alene om å drive sitt eget selskap?

Vi skal se på enkel bevertning og vi skal se på styremøter.

Enkel bevertning av forretningsforbindelser

Det er som kjent mulig for alle som driver et selskap – også et AS eller NUF – å få fradrag for å servere mat, øl og vin (ikke brennevin!) til sine forretningsforbindelser. 

Men regningen for mat og drikke må ikke overstige et bestemt kronebeløp per person (fastsatt til 474 kroner i 2018). Det er også andre betingelser (les mer om det i e-boka nevnt nedenfor).

Bevertning på styremøte eller generalforsamling

Det gis fradrag for bevertningsutgifter i tilknytning til styremøte eller generalforsamling så lenge kostnadene er rimelige og det hele ikke får “karakter av selskapelighet”.

DrivBedre-pakken 2022 – nå til halv pris

2022-utgaven av DrivBedre-pakken består av 22 e-bøker, og prisen er nå kun 472 kroner (21 kroner/e-bok)!

I e-bøkene får du oppdatert kunnskap om skatteregler, satser, trygderegler, rapportering og annet som er viktig for bedriften din.

Du kan også kjøpe bøker enkeltvis. Bøkene i DrivBedre-pakken oppdateres og utgis i nye utgaver hvert år, med utgivelse i februar/mars.