Kjørebok 2021 og Kjørebok 2020: Trykte hefter A5 for alle bilordninger

Risangers hendige og oppdaterte kjørebok (trykt hefte, A5-format) utgis hvert år i ny utgave.

Kjøreboka tas i bruk av stadig flere firmaer og privatpersoner. Svært enkel å bruke – regelverket fullt oppdatert. 

Heftet passer glimrende i bilens hanskerom.

«… ryddige og enkle å bruke … tilfredsstiller ligningskontorets krav til kjørebøker … en nyttig og viktig investering.» (Dine Penger)

Kjøp RISANGERS KJØREBOK 2020  (trykt hefte som sendes pr post).

Kjøp RISANGERS KJØREBOK 2021  (trykt hefte som sendes pr post).

R!SANGERS KJØREBOK har i mange år jevnlig vært på Bokhandlerforeningens bestselgerliste for generell litteratur.

Regnskapsrådgivere og skattemyndigheter gir sterke signaler om at all kjøring i tjeneste eller i næring må være tilfredsstillende dokumentert for å unngå skattesmell. Vår kjørebok anbefales, nettopp fordi den er så lett å fylle ut på stedet og så godt egnet til å ha liggende i bilen. Kjøreboka gir klar beskjed.

Trykt kjørebok OK

Også i 2020 og i 2021 er det tilstrekkelig å dokumentere kjøring i yrke og virksomhet ved bruk av trykt kjørebok eller tilsvarende.

(Bare på ett klart definert område blir det stilt krav om elektronisk kjørebok i 2019 og 2020: Det er i tilfelle skattyteren ønsker å bli beskattet for fordel ved privat bruk av firmabil eller yrkesbil ut fra faktisk dokumentert kjøring privat (i stedet for etter en sjablongregel).)

Mer om R!SANGERS KJØREBOK

 • Et tosidig kalendarium for hver måned, med plass til dato for kjøringen, diverse utgifter, antall km, samt eget felt for «Kjøringens formål, kunde, adresse evt reiserute».
 • Nyttige biltips.
 • Egen rubrikk for ekstragodtgjørelse for frakt av utstyr, passasjer(er) og/eller kjøring på skogs- eller anleggsvei.
 • En A4-kopi av hver måneds utfylte tjenestekjøring – undertegnet av bilfører – er et fullverdig bilag i arbeidsgivers eller i den selvstendig næringsdrivendes eget regnskap.
 • Regnskapsnotater ordnet uke for uke. Egne rubrikker for drivstoff, olje, vask, service og reparasjon og forsikring og avgifter.
 • Skjema for årsstatistikk kjørebok.
 • Skjema for oppgjørskontroll: Når er kjøreskjema levert? Når er godtgjørelsen mottatt? (Hvis dette er aktuelt.)
 • Plass til egne notater.
 • Regelverket om kjørebok og detaljkravene til dokumentasjon.

R!SANGERS KJØREBOK (trykt hefte, A5) kan også benyttes til å dokumentere:

 • Skattefri bilgodtgjørelse for kjøring med egen bil
 • Delvis skattepliktig bilgodtgjørelse for kjøring med egen bil
 • Fradrag ved ligningen for kjøring med egen bil 
 • Bilag til regnskap for bruk av nærings-/yrkesbil 
 • Firmabilkjøring – dokumentasjon av tjenestekjøring

Bedre føre var …

Alle med bil som brukes i virksomhet eller yrke – pluss eventuell arbeidsgiver – trenger sitt eksemplar. Ved bokettersyn stilles det ofte svært strenge krav til at alle formaliteter er i orden, og at kjørebøkene er konsekvent og ordentlig ført.

«Hvis du ikke fyller ut en kjørebok som ligningskontoret godkjenner, kan du nemlig fort få en ubehagelig skatteoverraskelse.» (Dine Penger)

Vårt tips: Bedre føre var …

Kjøp RISANGERS KJØREBOK 2020  (trykt hefte som sendes pr post).

Kjøp RISANGERS KJØREBOK 2021  (trykt hefte som sendes pr post).