Kjørebok fra Risanger og Stavrum: Trykte hefter A5 for alle bilordninger

Risanger og Stavrums kjørebok er hendig og oppdatert (trykt hefte, A5-format) og utgis hvert år i ny utgave.

Kjøreboka brukes fortsatt av mange bedrifter og privatpersoner – og har vært en bestselger i over 40 år. Den er svært enkel å bruke, og inneholder oppdatert regelverk om bilbruk.

2023-utgaven er utviklet videre, med blant annet flere linjer for hver måned og plass for utregning av månedlige bompenger, parkeringsutgifter og ferjebilletter.

Heftet passer glimrende i bilens hanskerom.

«… ryddige og enkle å bruke … tilfredsstiller skattekontorets krav til kjørebøker … en nyttig og viktig investering.» (Dine Penger)

Kjøp RISANGER OG STAVRUMS KJØREBOK 2023  (trykt hefte som sendes per post).

Kjøp RISANGER OG STAVRUMS KJØREBOK 2022  (trykt hefte som sendes per post).

RISANGER OG STAVRUMS KJØREBOK har i mange år jevnlig vært på Bokhandlerforeningens bestselgerliste for generell litteratur.

Regnskapsrådgivere og skattemyndigheter gir sterke signaler om at all kjøring i tjeneste eller i næring må være tilfredsstillende dokumentert for å unngå skattesmell. Vår kjørebok anbefales, nettopp fordi den er så lett å fylle ut på stedet og så godt egnet til å ha liggende i bilen. Kjøreboka gir klar beskjed.

Trykt kjørebok OK

Også i 2022 og i 2023 er det i hovedsak tilstrekkelig å dokumentere kjøring i yrke og virksomhet ved bruk av trykt kjørebok eller tilsvarende.

Bare på ett klart definert område blir det stilt krav om elektronisk kjørebok i 2022 og 2023: Det er i tilfelle skattyteren/den ansatte ønsker å bli beskattet for fordel ved privat bruk av firmabil eller yrkesbil ut fra faktisk dokumentert kjøring privat (i stedet for etter en sjablongregel).

Hvis du ønsker å dokumentere all privat kjøring i stedet for å bruke sjablongreglene, må du montere elektronisk kjørebok fast i bilen, og den skal

 • registrere faktisk kjørt distanse, dato og klokkeslett,
 • ikke gi mulighet for å rette eller slette opplysningene,
 • dokumentere adresser for turens start og stopp, og ha et formålsfelt hvor du registrerer om turen er privat eller beskriver yrkesreisens formål.
 • Eventuelle avvik i kjøreboka, for eksempel driftsstans, skal registreres.
 • Den elektroniske kjøreboka skal anskaffes og administreres av arbeidsgiver.
 • Dette innebærer at arbeidsgiver sørger for å skaffe og installere, og hat hen har tilgang til og behandler nødvendige opplysninger i kjøreboka.

Mer om kjøreboka

 • Et tosidig kalendarium for hver måned (nå også to ekstrasider for deg som trenger mer plass), med plass til dato for kjøringen, diverse utgifter, antall km, samt eget felt for «Kjøringens formål, kunde, adresse evt reiserute».
 • Nyttige biltips.
 • Egen rubrikk for ekstragodtgjørelse for frakt av utstyr, passasjer(er) og/eller kjøring på skogs- eller anleggsvei.
 • En kopi av hver måneds utfylte tjenestekjøring – undertegnet av bilfører – er et fullverdig bilag i arbeidsgivers eller i den selvstendig næringsdrivendes eget regnskap.
 • Regnskapsnotater ordnet uke for uke. Egne rubrikker for drivstoff, olje, vask, service og reparasjon og forsikring og avgifter.
 • NYTT: Noteringsark for andre utgifter (parkeringsavgift, bompenger og ferjebilletter).
 • Skjema for årsstatistikk kjørebok.
 • Skjema for oppgjørskontroll: Når er kjøreskjema levert? Når er godtgjørelsen mottatt? (Hvis dette er aktuelt.)
 • Plass til egne notater.
 • Regelverket om kjørebok og detaljkravene til dokumentasjon.

RISANGER OG STAVRUMS KJØREBOK (trykt hefte, A5) kan også benyttes til å dokumentere:

 • Skattefri bilgodtgjørelse for kjøring med egen bil
 • Delvis skattepliktig bilgodtgjørelse for kjøring med egen bil
 • Fradrag ved skattefastsettingen for kjøring med egen bil 
 • Bilag til regnskap for bruk av nærings-/yrkesbil 
 • Firmabilkjøring – dokumentasjon av tjenestekjøring

Bedre føre var…

Alle med bil som brukes i virksomhet eller yrke – pluss eventuell arbeidsgiver – trenger sitt eksemplar. Ved bokettersyn stilles det ofte svært strenge krav til at alle formaliteter er i orden, og at kjørebøkene er konsekvent og ordentlig ført.

«Hvis du ikke fyller ut en kjørebok som skattekontoret godkjenner, kan du nemlig fort få en ubehagelig skatteoverraskelse.» (Dine Penger)

Vårt tips: Bedre føre var …

Kjøp RISANGER OG STAVRUMS KJØREBOK 2023  (trykt hefte som sendes pr post).

Kjøp RISANGER OG STAVRUMS KJØREBOK 2022  (trykt hefte som sendes pr post).

Interessert i e-bøker om skatt og økonomi for småbedrifter? Sjekk DrivBedre-pakken.