Kjørebok fra Risanger: Trykte hefter A5 for alle bilordninger

Risangers kjørebok er hendig og oppdatert (trykt hefte, A5-format) og utgis hvert år i ny utgave.

Kjøreboka brukes fortsatt av mange bedrifter og privatpersoner – og har vært en bestselger i over 40 år. Den er svært enkel å bruke, og inneholder oppdatert regelverk om bilbruk. 

Heftet passer glimrende i bilens hanskerom.

«… ryddige og enkle å bruke … tilfredsstiller skattekontorets krav til kjørebøker … en nyttig og viktig investering.» (Dine Penger)

Kjøp RISANGERS KJØREBOK 2022  (trykt hefte som sendes per post).

Kjøp RISANGERS KJØREBOK 2021  (trykt hefte som sendes per post).

RISANGERS KJØREBOK har i mange år jevnlig vært på Bokhandlerforeningens bestselgerliste for generell litteratur.

Regnskapsrådgivere og skattemyndigheter gir sterke signaler om at all kjøring i tjeneste eller i næring må være tilfredsstillende dokumentert for å unngå skattesmell. Vår kjørebok anbefales, nettopp fordi den er så lett å fylle ut på stedet og så godt egnet til å ha liggende i bilen. Kjøreboka gir klar beskjed.

Trykt kjørebok OK

Også i 2021 og i 2022 er det i hovedsak tilstrekkelig å dokumentere kjøring i yrke og virksomhet ved bruk av trykt kjørebok eller tilsvarende.

Bare på ett klart definert område blir det stilt krav om elektronisk kjørebok i 2021 og 2022: Det er i tilfelle skattyteren/den ansatte ønsker å bli beskattet for fordel ved privat bruk av firmabil eller yrkesbil ut fra faktisk dokumentert kjøring privat (i stedet for etter en sjablongregel).

Hvis du ønsker å dokumentere all privat kjøring i stedet for å bruke sjablongreglene, må du montere elektronisk kjørebok fast i bilen, og den skal

 • registrere faktisk kjørt distanse, dato og klokkeslett,
 • ikke gi mulighet for å rette eller slette opplysningene,
 • dokumentere adresser for turens start og stopp, og ha et formålsfelt hvor du registrerer om turen er privat eller beskriver yrkesreisens formål.
 • Eventuelle avvik i kjøreboka, for eksempel driftsstans, skal registreres.
 • Den elektroniske kjøreboka skal anskaffes og administreres av arbeidsgiver.
 • Dette innebærer at arbeidsgiver sørger for å skaffe og installere, og hat hen har tilgang til og behandler nødvendige opplysninger i kjøreboka.

Mer om kjøreboka

 • Et tosidig kalendarium for hver måned, med plass til dato for kjøringen, diverse utgifter, antall km, samt eget felt for «Kjøringens formål, kunde, adresse evt reiserute».
 • Nyttige biltips.
 • Egen rubrikk for ekstragodtgjørelse for frakt av utstyr, passasjer(er) og/eller kjøring på skogs- eller anleggsvei.
 • En A4-kopi av hver måneds utfylte tjenestekjøring – undertegnet av bilfører – er et fullverdig bilag i arbeidsgivers eller i den selvstendig næringsdrivendes eget regnskap.
 • Regnskapsnotater ordnet uke for uke. Egne rubrikker for drivstoff, olje, vask, service og reparasjon og forsikring og avgifter.
 • Skjema for årsstatistikk kjørebok.
 • Skjema for oppgjørskontroll: Når er kjøreskjema levert? Når er godtgjørelsen mottatt? (Hvis dette er aktuelt.)
 • Plass til egne notater.
 • Regelverket om kjørebok og detaljkravene til dokumentasjon.

RISANGERS KJØREBOK (trykt hefte, A5) kan også benyttes til å dokumentere:

 • Skattefri bilgodtgjørelse for kjøring med egen bil
 • Delvis skattepliktig bilgodtgjørelse for kjøring med egen bil
 • Fradrag ved ligningen for kjøring med egen bil 
 • Bilag til regnskap for bruk av nærings-/yrkesbil 
 • Firmabilkjøring – dokumentasjon av tjenestekjøring

Bedre føre var…

Alle med bil som brukes i virksomhet eller yrke – pluss eventuell arbeidsgiver – trenger sitt eksemplar. Ved bokettersyn stilles det ofte svært strenge krav til at alle formaliteter er i orden, og at kjørebøkene er konsekvent og ordentlig ført.

«Hvis du ikke fyller ut en kjørebok som skattekontoret godkjenner, kan du nemlig fort få en ubehagelig skatteoverraskelse.» (Dine Penger)

Vårt tips: Bedre føre var …

Kjøp RISANGERS KJØREBOK 2022  (trykt hefte som sendes pr post).

Kjøp RISANGERS KJØREBOK 2021  (trykt hefte som sendes pr post).

Interessert i e-bøker om skatt og økonomi for småbedrifter? Sjekk DrivBedre-pakken.