Publisert

Ansatt eller selvstendig næringsdrivende

Kvinne ved kontorpult, illustrasjon til artikkel om ansatt eller selvstendig næringsdrivende.

Sist oppdatert 23. november 2022 av Paal Stavrum

FIRMA, ANSATT, ARBEIDSTAKER, NÆRINGSDRIVENDE: Altinn gir gode råd til de som driver sin egen lille virksomhet og som etterhvert får behov for arbeidshjelp, på hel eller deltid. Les og lær om skillet ansatt eller selvstendig næringsdrivende:

Altinn: – Det er viktig at du er klar over om den som yter tjenester til virksomheten din gjør det som arbeidstaker / ansatt eller selvstendig næringsdrivende:

  • Hvis han/hun er arbeidstaker, plikter du å trekke skatt og betale arbeidsgiveravgift.
  • Hvis han/hun er selvstendig næringsdrivende, skal vedkommende ha det opptjente beløpet utbetalt i sin helhet og selv sørge for innbetaling av skatter og avgifter.

Hvis den som jobber for deg eier sine egne driftsmidler, bestemmer arbeidstiden selv, har flere kunder og tar en økonomisk risiko, driver vedkommende sannsynligvis næringsvirksomhet.

Hvis du er den eneste oppdragsgiveren, stiller utstyr til disposisjon og bestemmer når og hvordan jobben skal gjøres, er det gjerne snakk om et arbeidsforhold.

Dette er punktene som trekker i retning av at arbeidshjelpen din er selvstendig næringsdrivende:

  • Du (din virksomhet) er ikke den eneste oppdragsgiveren.
  • Du dekker ikke utgiftene som følger med arbeidet.
  • Du holder ikke materialer, driftsmidler og lokaler.
  • Vedkommende har egne ansatte.
  • Vedkommende har eget ansvar for resultatet av arbeidet.
  • Vedkommende kan la andre gjøre arbeidet i stedet for seg.
  • Betalingen skjer for levering av et bestemt resultat, altså ikke pr. dag, time eller måned.

I tvilstilfeller – spør skattekontoret.

DrivBedre-pakken 2022 – nå til halv pris

2022-utgaven av DrivBedre-pakken består av 22 e-bøker, og prisen er nå kun 472 kroner (21 kroner/e-bok)!

I e-bøkene får du oppdatert kunnskap om skatteregler, satser, trygderegler, rapportering og annet som er viktig for bedriften din.

Du kan også kjøpe bøker enkeltvis. Bøkene i DrivBedre-pakken oppdateres og utgis i nye utgaver hvert år, med utgivelse i februar/mars.