Publisert

Ansatt eller selvstendig næringsdrivende

Kvinne ved kontorpult, illustrasjon til artikkel om ansatt eller selvstendig næringsdrivende.

FIRMA, ANSATT, ARBEIDSTAKER, NÆRINGSDRIVENDE: Altinn gir gode råd til de som driver sin egen lille virksomhet og som etterhvert får behov for arbeidshjelp, på hel eller deltid. Les og lær om skillet ansatt eller selvstendig næringsdrivende:

Altinn: – Det er viktig at du er klar over om den som yter tjenester til virksomheten din gjør det som arbeidstaker / ansatt eller selvstendig næringsdrivende:

  • Hvis han/hun er arbeidstaker, plikter du å trekke skatt og betale arbeidsgiveravgift.
  • Hvis han/hun er selvstendig næringsdrivende, skal vedkommende ha det opptjente beløpet utbetalt i sin helhet og selv sørge for innbetaling av skatter og avgifter.

Hvis den som jobber for deg eier sine egne driftsmidler, bestemmer arbeidstiden selv, har flere kunder og tar en økonomisk risiko, driver vedkommende sannsynligvis næringsvirksomhet.

Hvis du er den eneste oppdragsgiveren, stiller utstyr til disposisjon og bestemmer når og hvordan jobben skal gjøres, er det gjerne snakk om et arbeidsforhold.

Dette er punktene som trekker i retning av at arbeidshjelpen din er selvstendig næringsdrivende:

  • Du (din virksomhet) er ikke den eneste oppdragsgiveren.
  • Du dekker ikke utgiftene som følger med arbeidet.
  • Du holder ikke materialer, driftsmidler og lokaler.
  • Vedkommende har egne ansatte.
  • Vedkommende har eget ansvar for resultatet av arbeidet.
  • Vedkommende kan la andre gjøre arbeidet i stedet for seg.
  • Betalingen skjer for levering av et bestemt resultat, altså ikke pr. dag, time eller måned.

I tvilstilfeller – spør skattekontoret.

DRIVBEDRE-PAKKEN SKATT OG ØKONOMI 2021: kun 39 kroner per e-bok

MERK! Alle Stavrum og Risangers e-bøker leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best! Når det passer deg best!

TIPS! Slik leser du våre e-bøker – enkelt og greit

Halv pris på DrivBedre-pakken 2021

Prisen på 2021-utgaven av DrivBedre-pakken er nå halvert til 410 kroner (ordinært 820 kroner ) – eller kun 20 kroner per bok!

Pakken består av 21 e-bøker om skatt og økonomi for norske småbedrifter. Bøkene oppdateres og utgis i nye utgaver hvert år. Du kan kjøpe bøker enkeltvis, men får et uslåelig tilbud hvis du kjøper DrivBedre-pakken 2021 med alle bøkene samlet.