Publisert

Ditt eget enkeltmannsforetak på et øyeblikk – gratis

Mann reparerer sykkel, som illustrasjon ptil artikkel om å starte enkeltmannsforetak.

Sist oppdatert 7. februar 2023 av Paal Stavrum

ENKELTMANNSFORETAK, EGET FIRMA, NÆRINGSDRIVENDE, ENKELTPERSONFORETAK, STARTE: Et enkeltpersonforetak – ENK, også kalt enkeltmannsforetak – har du/er du i forhold til Skatteetaten i det øyeblikk du mottar din første næringsinntekt. Samtidig er du blitt selvstendig næringsdrivende.

Skal du ikke selge varer innkjøpt for salg, trenger du ikke registrere enkeltpersonforetaket ditt i Brønnøysundregistrene.

Ved årets slutt skal årets omsetning i næring føres i en enkel næringsspesifikasjon knyttet til skattemeldingen (når du har solgt for under 50.000 kroner), en litt mer omfattende næringsspesifikasjon eller sendes inn via regnskapssystem. Husk å trekke fra alle utlegg i samme forbindelse.

Nettoen (overskuddet i foretaket ditt) går videre fra næringsspesifikasjonen/skattemeldingen for beskatning (eventuelt til fradrag hvis det er underskudd i driften).

Enkeltmannsforetaket har ikke krav om egen bankkonto

Du trenger ikke opprette egen bankkonto for enkeltmannsforetaket. Du kan bruke den lønns- eller brukskontoen som du har fra før. Men: Det kan være lurt å ha en egen konto til foretaket. Du trenger uansett ikke å opprette en bedriftskonto, men ha kontoen knyttet til din ordinære nettbank.

Fakturaer skriver du i oppstigende nummer (for eksempel 001, 002, 003). Dette er valg du kan gjøre i fakturaprogrammet ditt.

TIPS! Du kan gjerne la første faktura ha nummeret 1392 (eller hva som helst) hvis du ikke ønsker å fortelle kundene dine at du er ganske «ny». Da må de neste fakturaene ha numrene 1393, 1394 osv. Ved hvert årsskifte kan du starte på ny nummerserie hvis du ønsker, eller bare fortsette oppover.

Etternavnet må være med i ditt enkeltmannsforetak

Foretaket ditt kan du kalle Olsen, eller Jens Olsen, eller SuperDuper Olsen eller Jens Olsen SuperDuper eller hva du vil. Du må bare ha med etternavnet ditt (altså her: Olsen).

Du kan (men det er ikke strengt nødvendig) kontakte Skatteetaten og si at du har startet næring og vil betale forskuddsskatt, men ingen kommer og tar deg om du avventer dette.

Saken er ellers at du som person og ditt ENK er tett forbundet økonomisk, og at det i utgangspunktet er minimalt med formaliteter eller byråkrati som trengs, utover at du må følge reglene for regnskapsføring, dokumentasjon osv.

Bare å starte enkeltmannsforetaket

Det er bare å starte. Dette er den enkle metoden – det er slik de fleste små næringsdrivende som er yrkesutøvere uten ansatte – og ikke driver handel med varer – har gått i gang.

TIPS! Du bør nok registrere foretaket ditt i Brønnøysundregistrene. Det skjer gratis i Enhetsregisteret.

MERK! Når du skal selge mva-pliktige tjenester (for mer enn 50.000 kroner innenfor en 12-måneders-periode), eller du skal selge innkjøpte varer eller ha ansatte, er du nødt til å registrere foretaket i Foretaksregisteret.

HUSK! Skal du sende faktura, er det et krav at den er påført organisasjonsnummer.

Summa summarum: Det er bare å gå i gang, uten videre, med ditt enkeltmannsforetak. (Men skal du sende ut fakturaer, må du ha registrert deg.)

Føler du behov for det, bør du kanskje finne en regnskapsfører i nærheten som du kan bruke som sparringspartner – iallfall den første tida.

DrivBedre-pakken 2022 – nå til halv pris

2022-utgaven av DrivBedre-pakken består av 22 e-bøker, og prisen er nå kun 472 kroner (21 kroner/e-bok)!

I e-bøkene får du oppdatert kunnskap om skatteregler, satser, trygderegler, rapportering og annet som er viktig for bedriften din.

Du kan også kjøpe bøker enkeltvis. Bøkene i DrivBedre-pakken oppdateres og utgis i nye utgaver hvert år, med utgivelse i februar/mars.