Publisert

Eget firma: Når skal du velge ENK og når AS?

Sist oppdatert 23. november 2022 av Paal Stavrum

EGET FIRMA, AS, AKSJESELSKAP, ENK, ENKELTPERSONFORETAK: At det er blitt enklere og billigere å starte og drive eget aksjeselskap (AS) har gjort det mer aktuelt for en del selvstendig næringsdrivende å drive sin virksomhet gjennom eget AS i stedet for enkeltpersonforetak (ENK).

Kravet til aksjekapital ble redusert til 30.000 kroner. Det kreves heller ikke revisor i små AS.

 • I et ENK er innehaveren selvstendig næringsdrivende etter de regler som gjelder i den sammenheng.
 • I eget AS er det ganske vanlig at innehaveren ansettes i selskapet, tar ut lønn og kommer inn under de regler som gjelder for lønnstakere.

Selskapet er dermed innehaverens arbeidsgiver. Innehaveren er både aksjonær (eier) og ansatt med lønnsinntekt i sitt eget selskap.

Lønnsinntekt gir fordeler når det gjelder sykepenger og dagpenger, retten til km-godtgjørelse og diett på reise.

En ulempe ved eget AS er at særlig arbeidsgiverstatusen kan medføre en del mer administrasjonsarbeid enn i et et ENK.

Et ENK kan omdannes til et AS skattefritt. Verdier og gjeld i ENK-et overføres da til et AS som ENK-innehaveren oppretter.

Fra AS til ENK går ikke det samme.

DU BØR VELGE ENK …

 • når du stort sett har bruk for de inntektene virksomheten gir, altså ikke har store årlige overskudd som du kan ”salte ned”.
 • når du vil ha det enkelt og bruke minst mulig tid og krefter på administrasjon av virksomheten.
 • når du vil ha fri tilgang til pengene som kommer inn akkurat når det passer deg.
 • når gratis registrering i Brønnøysund (unntak: mva, ansatte) er verdt å få med seg.
 • når du ikke har noen økonomisk risiko i virksomheten å snakke om.
 • når du sørger for å forsikre deg hos NAV for en bedre sykepengeordning.
 • når du bygger opp en buffer for tider med lite oppdrag.
 • når du vet at du en gang kanskje gjør noe annet (fast jobb? annet yrke?), fordi det er gratis å legge ned ditt ENK.

DU BØR VELGE AS …

 • når du tar stor økonomisk risiko, i verste fall med muligheten for konkurs.
 • når AS’et har så stor omsetning at du bare trenger å ta ut en del av overskuddet som lønn. Du slipper skatt aksjeutbytte til deg selv som du ikke tar ut, men lar bli stående, for eksempel som lån til selskapet. Midlene kan tas ut ved behov senere og utbyttebeskattes privat da.
 • når du ønsker mulighet for dagpenger ved arbeidsledighet og permittering (det siste ble spesielt aktualisert under koronapandemien).
 • når du vil ha 100% sykepenger av lønna. (AS’et kan forsikre seg slik at NAV betaler også de første 16 sykedagene.)
 • når du reiser mye, men billig og, statens satser for diett er en fordel.

Les mer om dette i vår ebok Beste selskapsform: Fordeler/ulemper

MERK! Alle våre ebøker leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best!

DrivBedre-pakken 2022 – nå til halv pris

2022-utgaven av DrivBedre-pakken består av 22 e-bøker, og prisen er nå kun 472 kroner (21 kroner/e-bok)!

I e-bøkene får du oppdatert kunnskap om skatteregler, satser, trygderegler, rapportering og annet som er viktig for bedriften din.

Du kan også kjøpe bøker enkeltvis. Bøkene i DrivBedre-pakken oppdateres og utgis i nye utgaver hvert år, med utgivelse i februar/mars.