Publisert

Får foretaket ditt “for stort” overskudd?

Sist oppdatert 23. november 2022 av Paal Stavrum

OVERSKUDD, REGNSKAP, ÅRSOPPGJØR: Går det i retning av at overskuddet blir for stort i foretaket ditt – og dermed også skatten for høy – i forhold til det du ønsker, er det noen tiltak å velge mellom før årsskiftet. Vi skal se på noen.

INVESTÉR I MASKINER OG INVENTAR
Alle investeringer over 15.000 kroner i maskiner og utstyr som du foretarr før årsskiftet øker ditt avskrivningsgrunnlag.

EKSEMPEL: Datautstyr som du kjøper inn for 100.000 kroner og får levert i desember, gir deg et avskrivningsfradrag på 30.000 kroner. Det er altså mer lønnsomt å kjøpe maskinen i desember i inntektsåret enn i januar året etterpå.

Men husk å bestille dine maskiner og inventar i god tid. De må være på plass (levert) før regnskapsårets utgang for at du skal ha rett til å avskrive dem.

Når du betaler kjøpet, spiller derimot ingen rolle i denne sammenheng.

Regelverket sier altså at du ikke har noen rett til avskrivning om du forhåndsbetaler maskinen hvis den ikke blir levert før årsskiftet.

VENT OVER NYTTÅR MED SALG
I noen sammenhenger kan det lønne seg å vente til etter årsskiftet med å selge maskiner eller annet som gir store avskrivninger. Det gir full avskrivning i inntektsåret, mens salgssummen først påvirker saldoen året etter.

TA UT MER LØNN
Driver du AS eller NUF , og foretaket går bra, kan du vurdere å ta ut ekstra lønn, evt tantieme (som beskattes helt likt lønn) – på slutten av året.

BLI KVITT UKURANTE VARER
Har du varelager, kan det ligge god økonomi i at du kvitter deg med ukurante varer før årsskiftet, ved at du selger dem svært billig eller får dem makulert. Du får nemlig fradrag for innkjøpskostnad på varer på på lager først etterhvert som de blir solgt (eller makulert, når det er hensiktsmessig).

DrivBedre-pakken 2022 – nå til halv pris

2022-utgaven av DrivBedre-pakken består av 22 e-bøker, og prisen er nå kun 472 kroner (21 kroner/e-bok)!

I e-bøkene får du oppdatert kunnskap om skatteregler, satser, trygderegler, rapportering og annet som er viktig for bedriften din.

Du kan også kjøpe bøker enkeltvis. Bøkene i DrivBedre-pakken oppdateres og utgis i nye utgaver hvert år, med utgivelse i februar/mars.