Publisert

Hvilke fradrag får næringsdrivende?

Person med laptop og mobiltelefon, illustrasjon til artikkelen Hvilke fradrag får næringsdrivende?

FRADRAG NÆRINGSDRIVENDE ENKELTPERSONFORETAK: Bladet Skattebetaleren – som utgis av Skattebetalerforeningen – har laget en oversikt over fradrag som selvstendig næringsdrivende-/ enkeltpersonforetak kan ha krav på i sitt regnskap. Her er noe av oversikten i kortform.

Fradrag som godtas

 • PC (avskrives – som andre innkjøpte driftsmidler – hvis PC med tilleggsutstyr kostet mer enn 15.000 kroner inkl mva for næringsdrivende som ikke er mva-registrert, 15.000 kroner ekskl mva for næringsdrivende som er mva-registrert)
 • regnskapsprogram når næringsdrivende fører regnskapet selv, eventuelt utgifter til regnskapsfører/-byrå 
 • verktøy, inventar
 • arbeidstøy (feks kjeledresser for håndverkere) som overhodet ikke egner seg for privat bruk 
 • telefon og bredbånd
 • bil (etter spesielle regler) 
 • mat ved ekstra lange arbeidsdager, mer enn 10 timer hjemmefra pga jobben
 • bompenger og parkering i forbindelse med oppdrag (MERK! Ikke bompenger ved kjøring hjemmefra til eget kontor/egne lokaler.) 
 • hjemmekontor/lokaler i egen bolig (enten med standardfradrag 1850 kroner eller etter beregning ut fra faktiske driftskostnader på kontoret/lokalene.)
 • blomster, konfekt til kunder/oppdragsgivere 
 • bedrifts- og ansvarsforsikring

MERK! Vi har oppdatert timene ved punktet mat ved ekstra lange arbeidsdager (12 til 10) og satsen for standardfradraget for hjemmekontor.

Fradrag som ikke godtas

 • kontingent til Skattebetalerforeningen (ikke fradragsrett for skatteråd) 
 • julebord (fradragsrett for velferdstiltak kun hvis den næringsdrivende har ansatte tilsvarende to årsverk)
 • brennevin til kunder/oppdragsgivere

Les også om Smarte skattegoder til næringsdrivende

Les også om eboka Billigste bilhold i småbedriften.

DrivBedre-pakken (epub+pdf)