Publisert

Næringsdrivende: Gjeldsordning kan beskytte mot konkurs

Sist oppdatert 23. november 2022 av Paal Stavrum

GJELD, GJELDSORDNING, KONKURS, INSOLVENS, NÆRINGSDRIVENDE: Dersom en næringsdrivende skulle bli begjært konkurs etter at en gjeldsordning etter gjeldsordningsloven er vedtatt eller fastsatt, skal en slik åpning av konkurs nektes.

En gjeldsordning innebærer normalt at skyldneren etter fem år er kvitt all gjeld. I denne perioden har skyldneren bare kunnet disponere midler til livsopphold og enkelte andre nødvendige utlegg

Egil Rokhaug skriver i fagboka «Gjeldsordningsloven i teori og praksis» at det riktignok ikke er noen formell beskyttelse mot konkurs i en gjeldsordningsperiode.

Skyldneren vil likevel i praksis være beskyttet fordi vilkåret i konkursloven om insolvens falt bort fra det øyeblikk gjeldsordningen ble etablert.

Men: «Dersom skyldneren i gjeldsordningsperioden på ny setter seg i en insolvenssituasjon, for eksempel ved å pådra seg ny gjeld, kan konkurs selvsagt åpnes på dette grunnlag.»

Hvis gjeldsordningen misligholdes, kan kreditorerne likevel ikke begjære konkurs i gjeldsordningsperioden. Gjeldsordningen må eventuelt først oppheves.

Rokhaug slår fast at har tingretten åpnet gjeldsforhandling, er det tingretten som avsier kjennelse om heving av gjeldsordningssaken. Har namsmannen åpnet gjeldsforhandling, kan denne heve saken.

DrivBedre-pakken 2022 – nå til halv pris

2022-utgaven av DrivBedre-pakken består av 22 e-bøker, og prisen er nå kun 472 kroner (21 kroner/e-bok)!

I e-bøkene får du oppdatert kunnskap om skatteregler, satser, trygderegler, rapportering og annet som er viktig for bedriften din.

Du kan også kjøpe bøker enkeltvis. Bøkene i DrivBedre-pakken oppdateres og utgis i nye utgaver hvert år, med utgivelse i februar/mars.