Publisert

Skill næring og privat – hvis ikke kan det bli dyrt

Sofa med kopp og pc, illustrasjon til artikkelen Skill privat og næring

Sist oppdatert 23. november 2022 av Paal Stavrum

SKATT, NÆRING, ØKONOMI, REGNSKAP, BANKKONTO, BILAG: Skill næring og privat, sier Skatteetaten. Det kan bli dyrt å rydde opp – etterpå.

Både regnskapsførerne og skatteetaten har erfart at for deg som næringsdrivende kan det både være kostbart og tidkrevende å rydde opp i en økonomi der virksomhetens økonomi og privatøkonomien er blandet sammen.

Skiller du systematisk mellom næringsvirksomhetens økonomi og privatøkonomien i det daglige arbeidet, slipper du å sortere og rydde opp i ettertid.

Derfor er vår klare oppfordring: Skill næring og privat.

Her er skattemyndighetenes tre konkrete råd:

1) Egen konto for virksomheten

Opprett egen bankkonto for næringsvirksomheten. Betal alle utgifter i næringen med midler fra næringsvirksomheten. Ikke bruk din private konto.

2) Privatuttak en til to ganger i måneden

Ta ut penger fra virksomheten til privat bruk i større beløp en til to ganger i måneden. Lag et skriftlig notat på hvordan dette skal gjøres.

Er virksomheten organisert som aksjeselskap, skal du ta normalt ut penger som lønn. Dette bør skje utfra en skriftlig arbeidsavtale.

3) Lag bilag

Sørg for å lage bilag på egne uttak fra og innskudd i næringsvirksomheten. Slike interne bilag skal inneholde de samme minimumsopplysningene, det vil si opplysninger om partene, beløp/mengde, datoer og så videre, som annen dokumentasjon skal.

DrivBedre-pakken 2022 – nå til halv pris

2022-utgaven av DrivBedre-pakken består av 22 e-bøker, og prisen er nå kun 472 kroner (21 kroner/e-bok)!

I e-bøkene får du oppdatert kunnskap om skatteregler, satser, trygderegler, rapportering og annet som er viktig for bedriften din.

Du kan også kjøpe bøker enkeltvis. Bøkene i DrivBedre-pakken oppdateres og utgis i nye utgaver hvert år, med utgivelse i februar/mars.