Publisert

Eget firma eller næringsdrivende: Pensjonsopptjening også til ektefelle?

Sist oppdatert 23. november 2022 av Paal Stavrum

PENSJON, PENSJONSPOENG, EGET FIRMA, NÆRINGSDRIVENDE, ENKELTPERSONFORETAK, EKTEFELLER: Ektefeller bør alltid diskutere fordeling av overskudd også ut fra hensynet til at begge bør opparbeide seg pensjonsrettigheter. Dette gjelder også når slik fordeling ikke gir noen direkte skattebesparelse.

Du kan maksimalt få en årlig pensjonsopptjening på 18,1 prosent av inntil 7,1 ganger folketrygdens gjennomsnittlige grunnbeløp (G). Dette gjelder totalt, selv om du har opptjent pensjon på flere grunnlag.

Overskytende personinntekt (pensjonsgivende næringsinntekt) bør altså vurderes overført til ektefellen (hvis vedkommende har deltatt tilstrekkelig i driften).

MERK! Alle våre ebøker leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best!

DrivBedre-pakken 2022 – nå til halv pris

2022-utgaven av DrivBedre-pakken består av 22 e-bøker, og prisen er nå kun 472 kroner (21 kroner/e-bok)!

I e-bøkene får du oppdatert kunnskap om skatteregler, satser, trygderegler, rapportering og annet som er viktig for bedriften din.

Du kan også kjøpe bøker enkeltvis. Bøkene i DrivBedre-pakken oppdateres og utgis i nye utgaver hvert år, med utgivelse i februar/mars.