Publisert

Pensjon av næringsinntekt – får jeg det?

Fire sparegriser i ulik størrelse som illustrasjon til at du tjener opp pensjon av næringsinntekt.

PENSJONSPOENG, OPPTJENING, SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE, ENKELTPERSONFORETAK, ENKELTMANNSFORETAK: Mange som driver egen næring er usikre her, men svaret er klart nok: Ja, du tjener opp pensjon av næringsinntekt.

I tillegg til alminnelig inntekt – som er netto overskudd av virksomheten – får du nemlig også beregnet personinntekt i enkeltpersonforetaket.

Denne personinntekten danner grunnlag for beregning av trygdeavgift (11,4 prosent i 2021) og eventuell trinnskatt (som er kommet i stedet for toppskatt), sammen med eventuell annen personinntekt av lønn mv.

Personinntekt i næring består svært enkelt sagt som regel av overskuddet minus en skjermingsrente – som for enkeltpersonforetak utgjør rundt 1 prosent av foretakets skattemessige verdi. (Prosentsatsen ligger rundt pluss/minus 1 prosent hvert år.)

Verdier eller gjeld i foretaket kan også påvirke beregningen av personinntekt i næring.

Personinntekt gir pensjonspoeng

Personinntekt gir grunnlag for sykepenger og andre trygdeytelser, pluss pensjonspoeng. (Men personinntekt i næring gir ikke grunnlag for dagpenger ved arbeidsledighet.)

MERK! Årlig næringsinntekt gir altså  årlig opptjening av pensjonspoeng – eller sagt med andre ord: At pensjonsbeholdningen din øker. Dette gjelder både for personinntekt av brutto lønn og for personinntekt i næring (tilsvarer overskuddet i næring minus skjermingsfradrag, slik vi så like ovenfor).

Les mer i vår e-bok Smarte skattegoder til næringsdrivende.

MERK! Alle våre ebøker leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best!

Halv pris på DrivBedre-pakken 2021

Prisen på 2021-utgaven av DrivBedre-pakken er nå halvert til 410 kroner (ordinært 820 kroner ) – eller kun 20 kroner per bok!

Pakken består av 21 e-bøker om skatt og økonomi for norske småbedrifter. Bøkene i DrivBedre-pakken oppdateres og utgis i nye utgaver i starten av hvert år.