Publisert

Pensjon av næringsinntekt – får jeg det?

Fire sparegriser i ulik størrelse som illustrasjon til at du tjener opp pensjon av næringsinntekt.

Sist oppdatert 18. oktober 2022 av Paal Stavrum

PENSJONSPOENG, OPPTJENING, SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE, ENKELTPERSONFORETAK, ENKELTMANNSFORETAK: Mange som driver egen næring er usikre her, men svaret er klart nok: Ja, du tjener opp pensjon av næringsinntekt.

I tillegg til alminnelig inntekt – som er netto overskudd av virksomheten – får du nemlig også beregnet personinntekt i enkeltpersonforetaket.

Denne personinntekten danner grunnlag for beregning av trygdeavgift (11,4 prosent i 2021) og eventuell trinnskatt (som er kommet i stedet for toppskatt), sammen med eventuell annen personinntekt av lønn mv.

Personinntekt i næring består svært enkelt sagt som regel av overskuddet minus en skjermingsrente – som for enkeltpersonforetak utgjør rundt 1 prosent av foretakets skattemessige verdi. (Prosentsatsen ligger rundt pluss/minus 1 prosent hvert år.)

Verdier eller gjeld i foretaket kan også påvirke beregningen av personinntekt i næring.

Personinntekt gir pensjonspoeng

Personinntekt gir grunnlag for sykepenger og andre trygdeytelser, pluss pensjonspoeng. (Men personinntekt i næring gir ikke grunnlag for dagpenger ved arbeidsledighet.)

MERK! Årlig næringsinntekt gir altså  årlig opptjening av pensjonspoeng – eller sagt med andre ord: At pensjonsbeholdningen din øker. Dette gjelder både for personinntekt av brutto lønn og for personinntekt i næring (tilsvarer overskuddet i næring minus skjermingsfradrag, slik vi så like ovenfor).

Les mer i vår e-bok Smarte skattegoder til næringsdrivende.

MERK! Alle våre ebøker leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best!

DrivBedre-pakken 2022 – nå til halv pris

2022-utgaven av DrivBedre-pakken består av 22 e-bøker, og prisen er nå kun 472 kroner (21 kroner/e-bok)!

I e-bøkene får du oppdatert kunnskap om skatteregler, satser, trygderegler, rapportering og annet som er viktig for bedriften din.

Du kan også kjøpe bøker enkeltvis. Bøkene i DrivBedre-pakken oppdateres og utgis i nye utgaver hvert år, med utgivelse i februar/mars.