Beste organisasjonsform: Fordeler og ulemper 2023

210 kr Avgiftsfritt

Hvilken selskapsform lønner seg i din situasjon? AS, NUF eller enkeltpersonforetak? Hva med ANS eller DA? Og hva med selskapsformen samvirke (SA)?

Kategori:

Beskrivelse

MERK! Gå hit hvis du vil kjøpe hele DrivBedre-pakken til svært gunstig pris.

Hva lønner seg av AS, NUF eller enkeltpersonforetak (enkeltmannsforetak)? Hva med ANS eller DA? Og  hva med selskapsformen samvirke (SA)? Også et eget kapittel med veiledning om norsk NUF og skatt.

MERK! Alle Risangers ebøker leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best.

Endringene for eget aksjeselskap de siste årene, med revisjonsfritak, lav aksjekapital og enklere drift, gjør at AS er et hyperaktuelt alternativ både til NUF og enkeltpersonforetak. Man kan som kjent være eneeier av et AS. Revisorplikten er fjernet, kravet til aksjekapital er redusert, og flere forenklinger er gjennomført.

Denne e-boka er et godt verktøy for de som vil følge med i det som skjer og som vil ha oversikt over hva som taler for eller mot å skifte foretaksform.

Fordeler og ulemper

Alle selskapsformer har sine fordeler og ulemper. Aktuelle spørsmål:

 • Bør økonomisk risiko avgjøre valg av selskapsform?
 • Når kan eiere disponere foretakets penger?
 • Selskapsform og rett til sykepenger og dagpenger
 • Fordeler og ulemper ved AS, ANS/DA og ENK.
 • Hva med eget AS i utlandet og NUF her hjemme?
 • Bør vi heller registrere SA (samvirkeforetak)?
 • Hva med fradrag når private eiendeler brukes i foretaket?
 • Kan jeg komme unna skatt ved å skifte selskapsform?
 • Hvilken selskapsform gir lavest skatt på overskudd?

Mange selskapsformer

Flere aktuelle spørsmål som tas opp i denne e-boka:

 • Er det best med AS eller enkeltpersonforetak (ENK)? Hva med ANS? Eller DA? Alle selskapsformer har sine fordeler og ulemper.
 • Noen registrerer rimelig AS i utlandet (Ltd) og driver virksomheten i Norge som ansatt i et eget norskregistrert NUF (norsk underforetak). Er dette noe for deg? Vi ser på både muligheter og feller.
 • Stadig flere blir oppmerksom på selskapsformen SA (samvirkeforetak). SA skattlegges i stor grad som et AS, med tilsvarende begrenset økonomisk risiko, men du slipper å innbetale aksjekapital. Eierne (minst to) kan være ansatt, med de sosiale trygderettigheter som følger. Er dette noe å vurdere?

Oversikt over innholdet

 • Selskapstyper
 • Minste antall eiere
 • Registreringsplikt i foretaksregisteret
 •             – registreringsrett
 • Krav til egenkapital
 •             – hva kan være kapitalinnskudd?
 •             – private verdier/gjenstander inn
 • Regnskapsplikt og bokføringsplikt
 • Revisjonsplikt
 • Eiers og selskaps formelle situasjon
 • Eiers funksjoner i foretaket
 • Eier/daglig leder: Lønn/arbeidsgodtgjørelse
 • Ektefelle/samboer/barn som medeier
 • Ektefelle/samboer/barn jobber i foretaket
 • Eiers adgang til midlene i foretakene
 • Ansvar/risiko
 • Skatt og avgifter for foretak og eier
 •             – betaling av foretakets skatt
 •             – lønn/arbeidsgodtgjørelse til daglig leder/eier
 •             – virkningene av over-/underskudd
 •             – formuesskatt
 •             – reise- og diettregler
 •             – bilhold
 • Sykepenger og dagpenger
 •             – sykepenger
 •             – dagpenger ved arbeidsløshet
 • Muligheter for omdanning
 • Salg og uttreden
 •             – ansvar overfor kreditorer etter uttreden/salg
 • Fordeler/ulemper – aksjeselskap
 • Fordeler/ulemper – ansvarlig selskap
 • Fordeler/ulemper – enkeltpersonforetak
 • Fordeler/ulemper – NUF
 • Fordeler/ulemper – samvirkeforetak
 • Samvirkeforetak (SA) – en mellomting mellom ENK og AS
 • Hvilken selskapsform bør jeg velge?
 • Revisjonsfritak for små AS
 • Nye regler for små AS: Lavere aksjekapital, enklere regler
 •            – når bør du velge ENK eller billig-AS?
 • Norsk NUF og skatt: Veiledning

Her får du hjelp til å finne ut hvilken selskapsform som vil være den beste i din sammenheng.