Tilbud!

Lønn, frilans, næring: Hva er best – når? 2022

112 kr

Denne e-boka sammenligner lønnsinntekt som ansatt (eventuelt i eget selskap), lønnsinntekt som frilanser (oppdragstaker) og næringsinntekt fra egen virksomhet.

Kategori:

Beskrivelse

MERK! Gå hit hvis du vil kjøpe hele DrivBedre-pakken til svært gunstig pris.

E-boka trekker opp grenselinjer og foretar sammenligninger mellom lønnsinntekt som ansatt (eventuelt i eget selskap), lønnsinntekt som frilanser (oppdragstaker) og næringsinntekt fra egen virksomhet.

Vi tar også for oss ulikheter mellom foretaksformene når det gjelder skatt, trygdeytelser og pensjonssparing.

Lønnsinntekt og næringsinntekt har begge sine fordeler og ulemper, både når det gjelder beskatning og når det gjelder sosiale og trygdemessige rettigheter, og også innenfor det arbeidsrettslige området.

Dette blir gjennomgått punkt for punkt, slik at leseren kan innrette seg på gunstigste måte innenfor de rammer som arbeid eller virksomhet setter.

MERK! Alle ebøkene leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best.

Oversikt over innholdet

 • Når driver du (nærings)virksomhet?
 • Næringsinntekt eller lønnsinntekt?
 • Mer detaljert om grensen lønn – næring
 • Kan en næringsdrivende også ha lønnsinntekt?
 • Gunstigste kombinasjon lønn-næring
 • Lønnstaker, frilanser og skatt
 • Foretaksformer og skatt
 • Sykepenger i ulike driftsformer
 • Dagpenger i ulike driftsformer
 • Pensjon i for næringsdrivende (ENK, ANS, DA, KS) og frilansere
 • Pensjon for innehaver av eget selskap (AS, NUF, samvirke)