Moms – ikke moms? 2023

238 kr Avgiftsfritt

Denne e-boka gir et rett-på-sak overblikk over hvordan det innfløkte merverdiavgiftsområdet fungerer.

Kategori:

Beskrivelse

MERK! Gå hit hvis du vil kjøpe hele DrivBedre-pakken til svært gunstig pris.

Her får den vesle bedriftslederen et rett-på-sak overblikk over hvordan det tildels innfløkte merverdiavgiftsområdet fungerer.

MERK! Alle ebøkene leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best.

Det er merverdiavgift på alle varer og tjenester, så sant de ikke uttrykkelig er unntatt i lov eller forskrift. Etterhvert er det blitt mange unntak, og ikke minst mange grenseområder, der det – fra sak til sak – ikke alltid er helt klart om det skal beregnes mva eller ikke. Denne eboka gir hjelp på mange områder.

Oversikt over innholdet

 • Hurtigberegning av moms
 • Moms – en enkel innføring
 • Når må virksomheten momsregistreres?
 • Overtakelse av igangsværende virksomhet
 • Avgiftspliktig omsetning
 • Avgiftsfri omsetning (fritak for avgiftsplikt)
 •  Helt utenfor momsområdet (unntak fra avgiftsplikt)
 • Kunst, kultur og underholdning – avgiftsfritt
 • Kunst, kultur og underholdning – avgiftspliktig
 • Idrett – avgift og unntak
 • Reklame og markedsføring
 • Forskning og undervisning
 • Utlandet: Innførsel og utførsel
 • Moms og regnskapsregler
 • Når du selger med moms
 • Når du kjøper med moms
 • Slik betaler du momsen
 • Én eller seks årlige terminer?
 • Hvem skal dekke merkostnadene ved moms-økning?
 • Slik kan du klage på vedtak om mva