Økonomifallgruver i egen bedrift 2023

238 kr Avgiftsfritt

Denne e-boka hjelper eier(e) eller daglig leder i en bedrift med å unngå fellene innen skatt, avgift, trekk, lønn, regnskap og økonomi som kan koste dem dyrt.

Kategori:

Beskrivelse

MERK! Gå hit hvis du vil kjøpe hele DrivBedre-pakken til svært gunstig pris.

Visste du at hvis du foretar utbetalinger på 10.000 kroner eller mer med kontanter, har du etter loven ingen rett til fradrag for beløpet i regnskapet. Er det mva i kontantbeløpet, har du også mistet retten til fradrag i mva-oppgjøret. Dette gjelder alle utbetalinger, også lønn, og er uten unntak. Vi gir detaljene.

MERK! Alle ebøkene leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best.

Annet i denne eboka:

Kan du låne penger av foretakets kasse? Hvordan må kontantomsetning dokumenteres? Hvordan unngå smell på grunn av for dårlige regnskapsbilag? Hvilke krav stiller regnskapsloven?

Andre spørsmål som behandles:

  • Tidsfrister: Stol ikke på revisor og regnskapsfører
  • Hvem har ansvaret hvis regnskapet er mangelfullt?
  • Hvordan kan bilagene bli bra nok til bokettersyn?
  • Hvordan skal uttak av varer registreres?
  • Finnes det en enkel vei til løpende økonomisk oversikt?
  • Hva gjør du hvis omsetningen blir for liten?
  • Kan forskuddstrekk brukes til å dekke driftsutgifter?
  • Hvordan få oversikt over din egen skatt av næringsinntekt?

Oversikt over innholdet

Om enkeltpersonforetak mm

Du risikerer din private formue – Regnskap, skatt – Fradrag – Underskudd – Overskudd

Sjekkliste ved oppstart av eget foretak

Dette må du gjøre – Selve etableringen – Skal selskapet ha ansatte? – Vanlig drift – Andre plikter – Dette bør du gjøre

Økonomi og regnskap

Låne av kassa – Næringsoppgaven som årsoppgjør – Krav til bilag – Spesifiserte uttak – Kontantomsetning – Lønnsbilag – Føre regnskapet selv? – Tidsfrister: Stol ikke på revisor og regnskapsbyrå – Ansvar for regnskapstall – Organisasjonsnummer

Skattefri omdanning fra ENK til AS

Revisjonsfritak i små AS – Krav til aksjekapital redusert til 30.000 kroner – For hvilke ENK kan omdanning være hensiktsmessig – Når bør du velge ENK eller AS?

Økonomistyring i gode og dårlige tider

Økonomisk styring – Budsjett – Likviditetsbudsjett – Løpende kontroll med økonomien – Investeringer over driften – Faren ved å ha store kunder – Tiltak ved likviditetskrise – Når driften går dårlig – Lojalitet kan forsvinne – Faren ved å være daglig leder – Konkursregister – Konkurskarantene

Skatt, trekk, avgift og feriepenger

Forskuddstrekk – Skattetrekkskonto – Mangler midler til trekk – Forskuddstrekk brukt til drift – Forskjøvet forskuddstrekk gir bedre likviditet – Forskuddstrekk foran arbeidsgiveravgift – Feriepenger på egen konto – Forsinket levering av MVA-oppgave – Forfallsdatoer – Skjerpede skattekontroller

Når næringsinntekten øker

Øk innbetalingen av skatt når næringsinntekten øker