Skribenter og skatt: Fradragsmuligheter 2023

209 kr Avgiftsfritt

I utgangspunktet er denne eboka skrevet for skribenter, forfattere, oversettere og dramatikere, men kan være like viktig også for andre grupper med næringsinntekt eller med kombinasjonen lønn og næring.

Kategori:

Beskrivelse

MERK! Gå hit hvis du vil kjøpe hele DrivBedre-pakken til svært gunstig pris.

Denne eboka er i utgangspunktet skrevet for skribenter, forfattere, oversettere og dramatikere mv, men kan være like viktig også for andre grupper med næringsinntekt eller med kombinasjonen lønn og næring.

Det er stadig viktige skatteendringer som alle med næringsinntekt – eller kombinasjonen lønnsinntekt og næringsinntekt – bør være oppmerksom på. Det er stadig endringer i aktuelle satser og regler.

“Skribenter og skatt” dekker lønnsinntekt, næringsinntekt og kombinasjonen lønn/næring. Eboka er laget slik at den også lett kan brukes av konsulenter, redaktører, frilansere – deriblant også mange innen kunst og kultur, media, filmbransjen, illustratører, grafiske designere mm – og av svært mange selvstendig næringsdrivende innenfor andre bransjer.

MERK! Alle ebøkene leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best.

Oversikt over innholdet

 • Om selvangivelse, vedleggsskjema
 • Altinn
 • Arbeidstaker, oppdragstaker
 • Både lønn og næring
 • Gunstigste fordeling av lønn og næringsinntekt
 • Aksjeselskap for skribentvirksomheten
 • Arbeid for forlag, PR.arbeid mv
 • Avskrivning (ekstra startavskrivning på bil og data)
 • Betaling av skatt
 • Bil
 • Datautstyr hjemme
 • Diettgodtgjørelse
 • Dramatiker
 • Eget forlag
 • Ekstrahjelp: Betal hvitt, få fradrag
 • Ektefelle som medarbeider/medeier
 • Elektronisk kommunikasjon (telefon, mobil, internett)
 • Faglitteratur
 • Faktiske kostnader
 • Frilanser
 • Immateriell rettighet, gjenbruk, reprise
 • Kontorhold, lokaler i egen bolig
 • Kost- og losjiutgifter
 • Minstefradrag
 • Minstehonorar, minstevederlag, royalty
 • Opphavsrett
 • Pensjon (frivillig) for næringsdrivende, frilansere og innehavere
 • Personinntekt i næring
 • Radio, TV
 • Regnskap i virksomhet (nå enklere regler opp til 600 årlige bilag)
 • Reiser, opphold
 • Representasjon, fradragsberettiget bevertning av forretningsforbindelser
 • Stipend
 • Underskudd
 • Utdanningsutgifter
 • Utlandet
 • Åndsverk? Patent? Fordele inntekten?